Kviečiame į muziejų
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai
Brandos atestatatų įteikimas

    Gegužės 19 d. progimnazijoje buvo organizuotos civilinės saugos funkcinės pratybos „Gaisras  progimnazijos pastate, žmonių evakavimas“, kurių tikslas – įvertinti darbuotojų ir mokinių pasirengimą evakuotis  iš  progimnazijos pastato kilus gaisrui.

Vykusių pratybų uždaviniai buvo:

 • progimnazijos darbuotojų, kitų žmonių informavimas apie pavojų;
 • darbuotojų, mokinių, kitų asmenų evakuacija;
 • galimo pavojaus vertinimas. Evakavimas iš pastato trumpiausiais keliais;
 • darbuotojų, mokinių patikra evakuotų žmonių susirinkimo vietoje (progimnazijos stadione).

    Pratybose dalyvavo visi progimnazijos darbuotojai (pagal darbo grafiką dirbantys pratybų metu) ir mokiniai. Evakavimas vyko pagal progimnazijoje patvirtintą Darbuotojų veiksmų planą kilus gaisrui.

     Atsižvelgiant į pratybų dalyvių ir vertintojų nuomonę, jos praėjo sėkmingai.

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Valentina Trusova

     Pavasaris progimnazijoje turtingas sporto varžybų. Pirmiausia kūno kultūros mokytojai organizavo tradicinį krosą, kuriame dalyvavo 60 progimnazijos mokinių. Džiaugėsi visi dalyviai, o ypač nugalėtojai, kurie buvo direktoriaus apdovanoti progimnazijos diplomais. Vyko ir Lietuvos mokinių žaidynių lengvosios atletikos keturkovės varžybos, kurių nugalėtojai (mergaičių ir berniukų komandos) įgijo teisę atstovauti progimnazijai rajoninėse varžybose. Džiaugiamės progimnazijos mergaičių ir berniukų komandų pergalėmis, nes užimtos pirmosios vietos, o komandos apdovanotos diplomais ir taurėmis. Mergaičių komandą (Dovilė Juršanaitė, Viktorija Jakubovskaja, Gabija Čarapovičiūtė, Aurika Zabarauskaitė, Gabrielė Trainytė, Viktorija Karklelytė) ir toliau lydėjo sėkmė – jos užėmė pirmąją vietą tarpzoninėse lengvosios atletikos keturkovės varžybose Utenoje ir ruošiasi atstovauti progimnazijai kitame etape, Šiauliuose (gegužės 28 d.). Berniukų komanda (Mantas Gudaitis, Dominik Čurgel, Justas Sažinas, Albertas Jankun, Valentinas Lukšis) laimėjo garbingą trečiąją vietą.

     Ne pirmus metus visus jaunuosius futbolo mėgėjus suburia didžiausios Baltijos šalyse moksleivių futbolo žaidynės ,,Golas 2016“. Jos sėkmingos ir neužmirštamos buvo mūsų progimnazijos berniukų komandoms: I vieta (2000 m. ir jaunesnių gimimo) ir II vieta ( 2003 m. ir jaunesnių gimimo).

 

Sveikiname progimnazijos sportininkus ir jų mokytojus

Karolį Builį ir Antaną Gudelį ir linkime sėkmės naujuose startuose!

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vijolė Montrimienė

         Balandžio 28 d. Jaunųjų muziejininkų būrelio nariai nuvyko į Reškutėnus, kuriuose įsikūręs Reškutėnų amatų centras. Amatų centre mus pasitiko dr. Regina Mikštaitė – Čičiurkienė ir etninės veiklos organizatorė Janina Petkūnienė, kuri mums parodė audimo stakles ir paaiškino jų veikimo principus, pamokė, kaip iš vilnos velti šlepetes. Medžio dirbtuvėse pamatėme, kaip iš medžio galima išskaptuoti šaukštą. Aplankėme Švenčionių rajono tautodailininkų dirbinių iš medžio, metalo, audinių, vaško, šiaudinių sodų bei skrybėlių parodą. Mus nustebino meistrų išradingumas, kūrybiškumas ir tautodailininkų fantazija. Vienoje salėje susipažinome su Reškutėnų apylinkių gyvūnija ir augalija, o kitoje su šios apylinkės gyventojų dirbiniais. Amatų centro ekskursiją baigėme salėje, kurioje vedamos edukacinės pamokos apie duoną.

       Ekskursijos pabaigoje apsilankėme Reškutėnų muziejuje. Jame muziejaus vedėja Viktorija Lapėnienė papasakojo apie muziejaus ekspozicijas.

       Mes dėkingi  dr. Reginai  Mikštaitei – Čičiurkienei   už įdomią ekskursiją Reškutėnų amatų centre.

                            Justė Jasiulianec, būrelio ,,Jaunieji muziejininkai“ narė

 

             Balandžio 28 dieną mūsų progimnazijos Jaunųjų gamtininkų būrelio narė Indrė Minajevaitė (7c kl.) ir ekologinio klubo „Žuvėdra“ narys Deividas Kalvelis (5c kl.) bei šio klubo prezidentas Arensas Miloševskis (8b kl.) drauge su Švenčionėlių miškų urėdijos darbuotoja Ona Gyliene ir biologijos mokytoja Lilija Rutkovskaja vyko į Sudervę, į Jaunųjų miško bičiulių meninio meistriškumo konkurso „Stilizuotas paukščio lizdas 2016“ (iniciatorė – LR aplinkos ministerija) baigiamąjį etapą.

           Kadangi konkurso „Stilizuotas paukščio lizdas 2016“ tikslas – skatinti miškų urėdijų ir mokymo institucijų bei jaunimo bendradarbiavimą ugdant visuomenės pagarbą, meilę gamtai ir supančiai aplinkai, skatinti mokinių gamtosauginių ir meninių kompetencijų tobulinimą – tai užsiėmimų metu kūrėme lizdus, kuriuos gamindami turėjome naudoti medžiagas, yrančias gamtoje. Mums buvo didelė garbė, nes mūsų lizdai pateko į konkurso finalinį etapą, ir mes atstovavome Švenčionėlių miškų urėdijai respublikiniame konkurse. Šventės pabaigoje mokiniams buvo įteikti dalyvio pažymėjimai bei apdovanojimai. Vėliau gėrėme arbatą ir valgėme kareivišką košę.

           Džiugu, kad turime tokius socialinius partnerius, su kuriais visada įdomu dirbti ir kurie mums suteikia galimybę dalyvauti tokiuose renginiuose kaip šis. Labai svarbu, kad į akcijas įtraukiami mokiniai, kurių metu stebima gamtą, mokomasi ją mylėti ir tausoti.

Karolina Jurcevičiūtė, 7c klasė

 

6 – 13 d. 14.00 val. – lengvosios atletikos keturkovės varžybos

17 d. – „Kamštelių vajus 2016“

26 d. – progimnazijos mokinių prezidento rinkimai

31 d. 12.00 val. – Mokslo metų baigimo šventė (4 – 6 kl.)

Birželio 3 d. 12.00 val. – Mokslo metų baigimo šventė (7 – 8 kl.)

 

      Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. lapkričio mėn. 20 d., minėdama Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos dieną, išspausdino nedidelę mėlyną spalvingai iliustruotą knygelę – ,,Vaiko Konstitucija“. Jos švietėjiška misija – padėti vaikams nuo mažens geriau išmanyti vaiko teises ir pareigas. Balandžio mėnesio pradžioje ,,Vaiko konstitucija“ pasiekė mūsų progimnaziją. Progimnazijos direktorius Jurij Semaško, perduodamas knygeles 5 – ų klasių auklėtojoms, pasiūlė jas išnagrinėti klasių valandėlių bei etikos pamokų metu ir organizuoti protų mūšį mokinių žinioms ir gebėjimams atskleisti.

     Balandžio 27 d. progimnazijos aktų salėje įvyko 5-ų klasių mokinių konkursas ,,Vaikų teisės ir pareigos“. Konkurso vertinimo komisijoje dalyvavo ir komandų atsakymus komentavo Švenčionių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Rimanta Jurkevičienė. Konkurso metu visų penktų klasių komandos ir jų sirgaliai, atlikdami organizatorių pateiktas užduotis, pademonstravo puikias vaiko teisių ir pareigų žinias. Beveik neklysdami penktokai narpliojo sudėtingas, vaikų gyvenime dažnai pasitaikančias situacijas, vardino svarbiausias vaikų teises ir pareigas, spalvingai ir išradingai jas iliustravo. Buvo daug gerų emocijų, azarto, aistros nugalėti. Konkurso laureate tapo 5c klasės mokinių komanda. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti vertingais prizais. Jie buvo dėkingi savo klasių auklėtojoms, etikos mokytojai ir mokyklos administracijai už nuotaikingą ir turiningą renginį.

 

                                                                                                      Renė Petronienė, istorijos mokytoja

 

    Mes džiaugiamės, kad tėvai aktyviai dalyvauja progimnazijos gyvenime, noriai ateina į renginius, patys organizuoja veiklas, dalijasi patirtimi. Balandžio 20 d. organizuotas tėvų susirinkimas dar kartą patvirtino tai, jog neįsivaizduojame mokyklos be bendros mokytojų ir tėvelių veiklos, kuri skatina abiejų pusių tobulėjimą.

   Pirmiausia aktų salėje susirinkusius dalyvius pasveikino progimnazijos meno kolektyvas „Šaltinėlis“. Linksmi ir drąsūs, pasitikintys savimi ir netgi išdidūs, pasipuošę nepaprastai gražiais progimnazijos tautiniais kostiumais mokiniai dainomis ir šokiais sveikino su pavasariu, širdies dalelę skyrė mylimiausioms mamoms artėjančios Motinos dienos proga. Vėliau buvo apžvelgta progimnazijos veikla, pateikta svarbi, su prevencine veikla susijusi Švenčionių policijos komisariato informacija.

   Po bendros susirinkimo dalies vyko užsiėmimai klasėse. Kiekvienas klasės vadovas organizavo pokalbius tam tikra tema. Pokalbių temos buvo paskelbtos iš anksto, todėl kiekvienas tėvelis galėjo pasirinkti tai, kas jam aktualiausia. Buvo kalbama apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, motyvacijos stiprinimo, savigarbos, pasitikėjimo savimi ugdymo būdus, pagalbą mokantis ir kt. Tėveliai diskutavo vaikų ugdymo klausimais, gilinosi į progimnazijos, klasės aktualijas, aptarė mokymosi rezultatus, kartu ieškojo būdų jiems pagerinti, išsakė savo iniciatyvas.

   Tikime, jog mūsų organizuojami susitikimai su mokinių tėvais labai reikšmingi vaiko gerovei ir sėkmei. Kai vaikas mato, kad mokykloje yra vietos jo tėvams, jam yra saugu eiti į tokią mokyklą.

 

     Balandžio 11 d. progimnazijoje vyko kasmetinis Žinių konkursas – savarankiškumo, atsakomybės, savikritiškumo, reiklumo sau, požiūrio į save ugdymo(si) dalis. Visi 4 – 8 klasių mokiniai pasitikrino pagrindinių dalykų –lietuvių k., anglų k., matematikos, gamtos ir žmogaus, biologijos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos – žinias.

     Kasmet organizuojamas konkursas ir jo rezultatai padeda suprasti mokiniui jo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. Be to, tai konkursas ir su tam tikrais varžymosi elementais, nes daugiausia žinantieji mokslo metų pabaigoje apdovanojami išvyka. Žinių konkursas padeda ir mokytojams – tai vienas iš būdų suteikti mokiniams papildomos motyvacijos siekti gilesnių žinių.

Džiaugiamės konkurso I vietų laimėtojais:

 1. Krupeninaitė Ieva, 4A kl.
 2. Pučkovaitė Adriana, 4B kl.
 3. Diska Motiejus, 5A kl.
 4. Ridikaitė Ugnė, 5A kl.
 5. Masevičius Kasparas, 5B kl.
 6. Dervinis Linas, 5C kl.
 7. Urbonaitė Smiltė, 5D kl.
 8. Pumputis Laurynas, 6A kl.
 9. Kujelis Donatas, 6B kl.
 10. Maslianikaitė Dagnė, 6C kl.
 11. Artemjeva Valerija, 6D kl.
 12. Piatrachka Konstantinas, 6R kl.
 13. Kugelevičius Lukas, 7A kl.
 14. Čugunovaitė Lėja, 7B kl.
 15. Justinas Sažinas, 7C kl.
 16. Petrovskis Augustinas, 8A kl.
 17. Mažeikaitė Diana, 8B kl.
 18. Bartaševičiūtė Greta, 8C kl.
 19. Vološinaitė Justina, 8D kl.
 20. Kiseliovaitė Jolita, 8R kl.

 

    Be pažangiausių technologijų neįsivaizduojamas šiandieninis pasaulis. Todėl šiais metais mūsų progimnazijoje buvo įkurta edukacinė laboratorija, kurioje yra galimybė mokytis robotikos.

     Pirmiausia mūsų sukonstruoti VEX IQ robotai pademonstruoti š. m. kovo 18 d. per ,,Karjeros dieną“ gausiam tėvelių bei progimnazijos svečių būriui. Apsilankiusieji išbandė robotus ir buvo nepaprastai nustebę ir susižavėję. Balandžio 13 d. Švenčionių progimnazijos bendruomenei dalijantis patirtimi  apie pažangių technologijų taikymą bei sugebėjimą dirbti inovatyviai, mūsų sukonstruotus robotus galėjo apžiūrėti ir prie jų prisiliesti kitų mokyklų mokytojai.

     Mūsų robotai ne tik demonstruojami progimnazijos nariams bei svečiams, bet ir varžosi tarpusavyje. Labai linksma buvo balandžio 15 d., kai vyko robotų kovos ir progimnazijos mokiniai susirungė tarpusavyje. Laikydamiesi tam tikrų taisyklių varžybų dalyviai aiškinosi, kurio robotas greičiausias ir kuriam pavyks pergabenti kuo daugiau kubelių bei surinkti kiek įmanoma daugiau taškų. Palaikant gausiam šaunių draugų būriui, vyko labai atkakli kova, beveik taškas į tašką, ir tik superfinale, taip pat labai įnirtingoje kovoje, paaiškėjo geriausieji robotų „valdytojai“, kurie vyks į Lietuvos VEX IQ kovas Šiauliuose. Tai – Dovydas Čepas (5c kl.), Eliotas Bartkevičius (5a kl.), Lukas Kugelevičius (7a kl.) ir Dominik Čurgel (7a kl.).

    Nepaprastai didžiuojuosi, kad Švenčionių progimnazijos mokiniai turi galimybę prisiliesti prie inovatyvių šiuolaikinių technologijų. Manau, tai yra svarbiausia norint kurti ir tobulėti! Na, o šauniajai komandai linkime sėkmės ir „neišsikrauti“ Šiauliuose, robotų kovose!

 

Dovydas Čepas, 5c klasė

 

Brangios lopšinės dainą prisiminę,

Ganydami žvaigždes, mėnulį bangose,

Visi visi sugrįžkim į vaikystę,

Į ją tegul ši pasaka atves.

 

          Nuo pat mažens visus lydi pasaka. Klausydami pasakos tarsi apsigyvename joje, norime būti geraisiais veikėjais. Pasakose visuomet gėris nugali blogį, tiesa – melą, gudrumas – piktą jėgą, darbštuoliams atlyginama geru, tinginiai nubaudžiami. Taip ir auga vaikai su pasakomis.

          Balandžio 12 dieną  aktų salėje vyko pradinių klasių viktorina ,,Aš ir pasaka“. Į renginį buvo pakviesti pradinukų tėveliai ir seneliai. 4A ir 4B klasių mokiniai, pasiskirstę į komandas, atsakinėjo į klausimus, spėliojo pasakų pavadinimus, lavino komandinio darbo įgūdžius. Renginio metu komandos ne tik tarpusavyje rungėsi, bet ir dainavo daineles, žaidė žaidimus.

          Viktorinos metu komandų dalyviai atskleidė daug įdomių faktų apie pasakas, savo kūrybiškumą ir originalumą, o nugalėjo – draugystė. Visi komandų dalyviai buvo apdovanoti saldžiaisiais prizais.  Renginio pabaigoje mokytojos paskatino kuo daugiau domėtis knygomis ir jas skaityti. O ypač pasakas, nes jos lavina kalbą, skatina fantazuoti, padeda pažinti gyvenimą ir save. Pasakos – vienas linksmiausių būdų mokytis. Klausydami jų, vaikai ne tik išgirsta naujų žodžių, bet ir sužino, kur juos taikyti, kaip vartoti. Vaiko žodynas pasipildo įvairiais „spalvingais“ žodžiais.

 

 

                                                                            Pradinių klasių mokytoja Roma Juškienė

Rekvizitai

 

Švenčionių progimnazija

Biudžetinė įstaiga

Lentupio g. 32, LT-18126 Švenčionys

Tel. (8 387) 51 732

Tel./faks. (8 387) 51 732

El.paštas 

svencioniu.progimnazija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre,

kodas 190505971

 

PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka 8.00- 8.45 pertrauka 10 min.
2 pamoka 8.55 – 9.40 pertrauka 20 min
3 pamoka 10.00- 10.45 pertrauka 25 min
4 pamoka 11.10-11.55 pertrauka 20 min
5 pamoka 12.15-13.00 pertrauka 10 min
6 pamoka 13.10-13.55 pertrauka 10 min
7 pamoka 14.05-14.50 pertrauka 5 min