Bendruomenės diena 2016
Kviečiame į muziejų
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai

                     

      Jau ne pirmą kartą akcijoje DAROM dalyvaujantys Švenčionių progimnazijos mokiniai  ir šiemet prisidėjo prie atliekų rinkimo akcijos. Šiais metais, bendradarbiaudami su VSAT Švenčionių pasienio užkardos pareigūnais ir jos entuziastingu vadu majoru Algirdu Andrulioniu,  progimnazijos 7R ir 7B  klasių mokiniai  rinko šiukšles  Papelikio pasienio posto ruože.

     Įvairias veikla organizuojame bendradarbiaudami su VSAT Švenčionių pasienio užkarda, o ši – akcija DAROM –   progimnazijos mokiniams buvo ne tik gamtos tvarkymo akcija, bet ir proga kartu nuveikti dar vieną gerą darbą.

     Nors oras nedžiugino, visi noriai ir atkakliai darbavosi ir kaipmat šiukšlių maišai buvo pilni,  o  šiukšlių – kaip nebūta. Prie šios iniciatyvos  ,,Darom‘‘ progimnazija prisideda kasmet ir ragina visus rūpintis ir puoselėti aplinką, kurioje gyvename ir dirbame.

                                                                 Mokytoja Liudmila Semaško

 

       Balandžio 19 d. karjeros ugdymo pamokos 6A, 6B, 6C  klasių mokiniams vyko  VSAT Švenčionių pasienio užkardoje. Švenčionių pasienio užkardos vadas majoras Algirdas Andrulionis  ir užkardos pareigūnai  kartu su mokytoja Liudmila Semaško vedė teorines ir praktines  pamokas, kuriose mokiniai buvo supažindinti su VSAT funkcijomis ir jai keliamais uždaviniais.

      Mokymų klasėje  mokiniai turėjo galimybę palaikyti pasieniečių naudojamus ginklus, apžiūrėti specialias darbo priemones bei pabūti sulaikymo kameroje. Vėliau mokiniai pasivaikščiojo po užkardos teritoriją, apžiūrėjo sienos apsaugai skirtas tarnybines transporto priemones, ginkluotę, specialiąsias ir technines priemones, pabendravo su pasieniečio profesijos atstovais.

       Užkardos vadas Algirdas Andrulionis pateikė informacijos apie pasieniečio profesijos įgijimo galimybes.

 

                                                                                                      Ugdymo karjerai mokytoja Liudmila Semaško          

                                                                  

 

      Norėdami praleisti pavasario atostogas ne tik įdomiai, bet ir prasmingai, mes nusprendėme paieškoti vietos, kur būtų galima smagiai praleisti laiką su savo klasės draugais.

      Taigi kartu su klasės auklėtoja I. Čebruk nuvykome  į Vilnių ir aplankėme  Iliuzijų muziejų. Visi eksponatai, sukurti pasitelkus optinę iliuziją, mus privertė prisiminti mokykloje girdėtas fizikos tiesas, pavyzdžiui, kas yra veidrodis ir kokių stebuklų galima su juo sukurti kreivų veidrodžių kambaryje. O mėgstantys šiurpesnes pramogas sužinojo, koks apima jausmas atsidūrus ryklio nasruose.  Prisipažinsime, truputį pradėjo svaigti galva nuo visų optinių apgavysčių, 3D iliuzijų, neaišku kokiu būdu iš ore kabančio čiaupo bėgančio vandens ir kitų stebuklų. Tačiau muziejaus darbuotojai mielai paaiškino, kaip iš čiaupo į laistytuvą bėga vanduo arba kodėl gėlių vazonai kabo ore. Įdomu, kad šitame muziejuje ne tik nedraudžiama fotografuoti, bet net ir siūloma, nes kai kurios iliuzijos efektyvesnės nuotraukose.

       Mes dėkingi savo auklėtojai už interaktyvią pramogą ir įdomiai praleistą laiką.

 

Karolis Paškevičius, 8B klasės mokinys

 

       Balandžio 3–7 d. progimnazijoje vyko socialinių mokslų, kūno kultūros, menų, technologijų, tikybos metodinės grupės ugdymo metodinė savaitė. Visi renginiai buvo skirti artėjančioms Šv. Velykų šventėms bei Knygnešių dienai paminėti. Mokiniai skatinti bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti parodose, viktorinose, varžybose, į veiklas įtraukti tėveliai ar kiti šeimos nariai, progimnazijos socialiniai partneriai. Plėtota pedagoginė saviraiška ir kūrybiškumas.

     ,,Laisvę spaudai“ – tai tema konkurso – viktorinos, kuria prasidėjo socialinių mokslų, kūno kultūros, menų, technologijų, tikybos metodinės grupės ugdymo metodinė savaitė. Istorijos mokytojos Ramunė Skripskaitė Li ir Renė Petronienė viktorinoje dalyvauti kvietė 5-ų klasių mokinius. Visos komandos, o jų buvo trys, rungėsi tarpusavyje atsakinėdamos į klausimus, atlikdamos įvairias kitokias užduotis. Varžydamiesi, o tuo pačiu ir bendradarbiaudami, mokiniai pasitikrino savo žinias ir įgijo naujų. Greičiausia ir sumaniausia viktorinoje buvo 5B  komanda. Bet pralaimėjusiųjų nebuvo – antrąją vietą užėmė 5A, o trečiąją – 5C.

      2017-ieji metai paskelbti sporto metais. Vykusių Velykinių krepšinio varžybų 3×3 ir tradicinio baudų ir tritaškių metimo turnyro tikslas – skatinti fizinį aktyvumą ir sveikos gyvensenos gebėjimus sportuojant ne tik su mokytojais, bet ir su savo šeima bei draugais, rūpintis savo kūno bei sveikatos stiprinimu, stiprinti bendruomeniškumą bei bendradarbiavimą su mūsų progimnazijos socialiniais partneriais. Visos komandos buvo šaunios, labai stengėsi. Smagu buvo matyti, kaip visi draugiškai rungėsi: svečiai, tėveliai, mokiniai ir mokytojai. Mums visiems didžiausia laimė buvo matyti tokius linksmus, gerai nusiteikusius progimnazijos bendruomenės narius ir svečius.

        Mokinius, mokytojus ir tėvelius kvietėme dalyvauti  meninių darbų parodoje-konkurse ,,Laukiame Šv. Velykų“. Parodos-konkurso tikslai: ugdyti ir puoselėti meninį ir netradicinį raiškos būdą bei priemones; skatinti plačiau domėtis Šv. Velykų tradicijomis, patirti ateinančių švenčių džiaugsmą; skatinti ir ugdyti kūrybiškumą, originalumą. Klasių bendruomenės pateikė įvairius meninius darbus, kurie pažadino prisnūdusius jausmus, suteikė pavasariškos nuotaikos, tarsi vis šiltėjantys saulės spinduliai nuskaidrino progimnazijos patalpas. Jie buvo padaryti iš įvairiausių tradicinių ir netradicinių medžiagų bei daiktų naudojant įvairią atlikimo techniką. Vertinimo komisija kiekvienai meninei kompozicijai suteikė nominaciją (tautiškiausia, ekologiškiausia, meniškiausia, gaiviausia, draugiškiausia, pavasariškiausia, moderniausia ir t.t.), mokiniai buvo apdovanoti progimnazijos direktoriaus padėkomis.

             Geografijos mokytoja Ona Jakubianec  šeštokus pakvietė į viktoriną ,,Kelionė po Lietuvą“. Mokiniai, naudodamiesi žemėlapiu, ,,keliavo“ po Lietuvą. Teko prisiminti svarbiausius Lietuvos istorinius faktus, žymius veikėjus, ilgiausias upes, giliausius ežerus ir t.t. Viktorinos nugalėtojais tapo 6C klasės mokinių komanda, bet svarbiausia, kad mokiniai pasitikrino žinias ir sužinojo naujų dalykų.

        Susipažinti su Šv. Velykų papročiais, išbandyti tradicinį kiaušinių marginimą vašku bei dainuoti velykinio laikotarpio dainas 7C klasės mokinius pakvietė muzikos mokytoja Jolita Budrytė – Abromavičienė ir technologijų mokytoja Jurgita Travkina. Mokiniai buvo supažindinti su margučių raštų simbolika, spalvų reikšmėmis, tradiciniais seniausiais kiaušinių marginimo būdais (raižymas, su vašku bei naudojant augalus). Atlikę praktinę kiaušinių marginimo vašku užduotį, skambant velykinėms dainoms, visi džiaugėsi pasiektu rezultatu ir savo gebėjimais.

      Galima pasidžiaugti, kad daug mokytojų aktyviai įsijungė į metodinės savaitės veiklas, noriai dalijosi savo žiniomis, gebėjimais ir patirtimi. Dera pagalvoti, kas pavyko, o ką reikėtų kitą kartą pakeisti. Mokytojų darbe ne viskas pavyksta taip, kaip suplanuoji. Užuot vertinę tokius atvejus kaip nesėkmę, turėtume suprasti juos kaip pamoką, iš kurios galima mokytis. Mokytojo darbe mokymas ir mokymasis turi vykti nuolatos. Visuomet galima išmokti ir sužinoti daugiau, kad tobulėtų mokytojo gebėjimai ugdyti vaikus.

                     

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vijolė Montrimienė

      Mūsų progimnazijoje balandžio 19 – gegužės 5 dienomis 6 ir 8 klasių mokiniai  dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinimo veiksmo tyrime  (rašys standartizuotus testus). Šio patikrinimo  tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

      Progimnazija mokiniams teiks Nacionalinio egzaminų centro paruoštus 2017 metų standartizuotus testus. Moksleivių parašyti testai bus vertinami pagal pateiktas egzaminų centro vertinimo instrukcijas.

       6 ir 8 klasių mokiniai  rašys ir mokinio klausimyną. Gauti klausimyno testo rezultatai padės tiksliau įvertinti mokyklos aplinką, kuri turi/neturi įtakos besimokančių mokinių mokymosi pasiekimams bei mokinio saviraiškai. Gauti duomenys taps priemone mokinių tėvams, mokytojams, ugdymo įstaigai užtikrinti lygias galimybes įgyti kokybišką, jų poreikius ir galimybes atitinkantį ugdymą. Su klausimynu turiniu galima susipažinti NEC svetainėje adresu http://www.nec.lt/342/

Standartizuotų testų rašymo grafikas:

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas Testo rašymo data Testo pildymo trukmė Testo rašymo data Testo pildymo trukmė
  6 KLASĖS 8 KLASĖS
RAŠYMAS Balandžio 26 d. 45 min. Balandžio 19 d. 60 min.
SKAITYMAS Balandžio 28 d. 45 min. Balandžio 21 d. 60 min
MATEMATIKA Gegužės 4 d 45 min. Balandžio 24 d. 60 min
SOCIALINIAI MOKSLAI Gegužės 3 d 60 min
GAMTOS MOKSLAI Gegužės 5 d 60 min
KLAUSIMYNAS Balandžio 27 d. Iki 30 min Balandžio 20 d. Iki 30 min

 

Pastaba. Visų testų pradžia 9.00 val.

 

        Švenčionėlių Miškų urėdija pakvietė mus į visuotinę paukščių sutikimo šventę „Paukščiai grįžta namo 2017“. Jaunosios kartos kūrybingumui ugdyti konkurso organizatoriai šiemet pasiūlė susirungti kuriant floristinius paveikslus iš natūralių miško medžiagų. Floristinių paveikslų dydis (100 cm X 100 cm).

       Baigiamasis tradicija tapusios paukščių sutikimo šventės renginys įvyko Nemenčinės miškų urėdijos Arvydų girininkijoje.  Baigiamajame konkurse viso buvo pateikti 42 gražiausi paveikslai, iš kurių išrinkta 10 geriausių, o tarp jų – Švenčionių progimnazijos JMB ir ekologinio klubo ,,Žuvėdra“ (vadovės Liudmila Semaško, Oksana Gončarova) darbas.

        Visiems atrinktų darbų autoriams įteiktas vertingas prizas – planšetinis kompiuteris. Labai džiaugiamės pergale ir esame dėkingi mokytojai Marijai Gailiušienėi ir visiems progimnazijos mokiniams, kurie prisidėjo prie paveikslo kūrimo.

Tėveliai, mokytojai, progimnazijos darbuotojai,

kviečiame 2 proc. pajamų mokesčio dalies paramą skirti

 Švenčionių progimnazijai

 

          Jūsų parama – didelis indėlis progimnazijai. Gautos lėšos padeda modernizuoti ir gerinti ugdomąją aplinką, turtinti ugdymo proceso materialinę bazę, spręsti saugumo klausimus.

       Jūsų skirtos paramos lėšų panaudą planuoja progimnazijos taryba. Tik su progimnazijos tarybos pritarimu gautos lėšos tikslingai naudojamos ugdymo aplinkų ir ugdymo proceso gerinimo reikmėms.  

       Prašymą pervesti paramą galima pateikti iki gyventojų pajamų deklaracijų termino pabaigos. Šiais 2017 metais 2 proc. gyventojų pajamų mokestį galima skirti iki gegužės 2 d.

                                                      

2016 m. (už 2015 m.) gautas lėšas progimnazija panaudojo įrengdama skaitmenines vaizdo kameras (10 vnt.).

 

Prašymas pervesti 2% gali būti pateiktas tokiais būdais:

– elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta) prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos;
– prašymą pateikti atvykus į Švenčionių mokesčių inspekciją

Tinklalapis: www.vmi.lt

 

Progimnazijos rekvizitai

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190505971
Paramos gavėjo pavadinimas Švenčioniu progimnazija
Adresas Lentupio g. 32, Švenčionys
Paramos gavėjo sąskaitos numeris LT347300010002590023

 

Dėkojame visiems, kurie skyrėte ir skirsite 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį paramai gauti mūsų Švenčionių progimnazijai.

 

 

    Balandžio 5 d. popietę progimnazijos sporto salė aidėjo nuo sporto aistruolių šūksnių – vyko  kasmetinis krepšinio turnyras  ,,3×3”. Tačiau šiais metais jis buvo ypatingas  –  krepšininkų  šventinė rikiuotė vos tilpo krepšinio aikštelėje, nes savo jėgas išbandyti panoro  net 8  komandos: Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Ignalinos rinktinės Švenčionių užkardos komanda, Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda, Švenčionių rajono policijos komisariato komanda, dvi progimnazijos mokinių tėvelių komandos, 8A klasės mokinių komanda, 8C klasės mokinių komanda, mokytojų ir mokinių komanda.

     Varžybų pradžioje nuotaikingu šokiu krepšinio šventės dalyvius pasveikino progimnazijos jaunųjų šokėjų grupė, po jų sveikinimo  žodį tarė progimnazijos direktorius Jurij Semaško. O kai mokinių prezidentas Natas Burokas paskelbė turnyro pradžią, ryžto ir emocijų netrūko. Aikštelėje užvirė nuožmi kova, o iš balkonų sklindantys sirgalių šūksniai neleido atsipalaiduoti nei vienai komandai.

     Visos turnyro kovos buvo atkaklios. Nepaisant to, jog kiekviena komanda tikėjosi pergalės, finalinėje kovoje susirungė Švenčionių užkardos ir  Švenčionių rajono policijos komisariato komandos. Po įtemptos kovos, demonstruodami ryžtą ir užsispyrimą, vieno taško persvara pergalę šventė pasieniečiai. Kovoje dėl trečios vietos jėgas išbandė Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda ir progimnazijos mokytojų ir mokinių komanda, kurioje žaidė  jauniausias turnyro krepšininkas šeštokas Mantas Palažija. Pergale, iškovota  nedideliu taškų skirtumu, džiaugėsi šeimininkai.

      Pasibaigus varžyboms, visos komandos buvo apdovanotos.  Nugalėtojams, t. y. pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojams , progimnazijos direktorius įteikė diplomus ir  nugalėtojų medalius, kiti turnyro dalyviai pasipuošė atminimo medaliais. Rezultatyviausio žaidėjo statulėlė atiteko Švenčionių užkardos komandos žaidėjui.

       Krepšinio šventė baigėsi, salė nutilo, tačiau emocijos neatslūgo. Varžybose buvo visko: greičio, azarto, taiklių ir netaiklių metimų, bet svarbiausia – vyravo puiki nuotaika, teigiamos emocijos ir tarpusavio supratimas. Akivaizdu, jog sportas nėra tik sveiko  gyenimo būdas. Jis vienija, jungia visus į vieningą, tvirtą bendruomenę. Džiugu, kad  minint sporto metus idėja į krepšinio aikštelę suburti mokinius, jų tėvelius, mokytojus, socialinius partnerius sulaukė tokio gausaus palaikymo!

 

Irena Stuglienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Smagu, kad jau praeityje liko plytų mūras, kelis dešimtmečius „puošęs“ mokyklos fasadą. Dabar net per didžiausius šalčius šilta ir gera.

Smagu, kad  renovuotas trečias aukštas. Šviesūs, jaukūs ir erdvūs kabinetai, o koridorius virto malonia vieta pailsėti, pabendrauti pertraukų metu, netgi tam tikra edukacine erdve. Naujai įrengti sanitariniai mazgai.

Smagu, kad į renovuotas pirmo aukšto patalpas persikėlė biblioteka ir skaitykla. Šiame informacijos centre visi nauji baldai, kompiuterizuotos darbo vietos.

Smagu, kad naujose patalpose įsikūrusi ir visiškai nauja įranga ir baldais aprūpinta šviesi ir jauki valgykla. 

Smagu, kad renovuotuose  pirmo aukšto kabinetuose mokoma ir mokomasi technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės.

Smagu, kad 2017 metais progimnazijos renovacijai skirta 355 tūkstančiai eurų ir šiais metais planuojama baigti pradėtus darbus.

 

NEPAPRASTAI SMAGU, KAD BAIGUS VISUS DARBUS, PROGIMNAZIJOJE BUS SUKURTA JAUKI, ESTETIŠKA APLINKA, PADĖSIANTI AUGTI ATSAKINGAI IR KŪRYBINGAI ASMENYBEI!

ĮSAKYMAS

DĖL PAVASARIO (VELYKŲ) ATOSTOGŲ

 2017 m. kovo 31 d. Nr. M-29

Švenčionys

       Vadovaudamasis Švenčionių progimnazijos 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano, patvirtinto progimnazijos direktoriaus 2016-09-27 įsakymu Nr. V-195, 5 ir 8 punktais,

s k i r i u:

  1. Pavasario (Velykų) atostogos 5-8 klasių mokiniams nuo 2017 m. balandžio 10 d. iki 2017 m. balandžio 14 d.
  2. Papildomos atostogos 5 klasių mokiniams nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki 2017 m. balandžio 22 d.

       Į mokyklą mokiniai grįžta: 6-8 klasės 2017 m. balandžio 18 d., 5 klasės 2017 m. balandžio 24 d.

 

Direktorius                                                    Jurij Semaško

 

Rekvizitai

 

Švenčionių progimnazija

Biudžetinė įstaiga

Lentupio g. 32, LT-18126 Švenčionys

Tel. (8 387) 51 732

Tel./faks. (8 387) 51 732

El.paštas 

svencioniu.progimnazija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre,

kodas 190505971

 

PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka 8.00- 8.45 pertrauka 10 min.
2 pamoka 8.55 – 9.40 pertrauka 20 min
3 pamoka 10.00- 10.45 pertrauka 25 min
4 pamoka 11.10-11.55 pertrauka 20 min
5 pamoka 12.15-13.00 pertrauka 10 min
6 pamoka 13.10-13.55 pertrauka 10 min
7 pamoka 14.05-14.50 pertrauka 5 min