Kviečiame į muziejų
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai
Brandos atestatatų įteikimas

 

             Balandžio 28 dieną mūsų progimnazijos Jaunųjų gamtininkų būrelio narė Indrė Minajevaitė (7c kl.) ir ekologinio klubo „Žuvėdra“ narys Deividas Kalvelis (5c kl.) bei šio klubo prezidentas Arensas Miloševskis (8b kl.) drauge su Švenčionėlių miškų urėdijos darbuotoja Ona Gyliene ir biologijos mokytoja Lilija Rutkovskaja vyko į Sudervę, į Jaunųjų miško bičiulių meninio meistriškumo konkurso „Stilizuotas paukščio lizdas 2016“ (iniciatorė – LR aplinkos ministerija) baigiamąjį etapą.

           Kadangi konkurso „Stilizuotas paukščio lizdas 2016“ tikslas – skatinti miškų urėdijų ir mokymo institucijų bei jaunimo bendradarbiavimą ugdant visuomenės pagarbą, meilę gamtai ir supančiai aplinkai, skatinti mokinių gamtosauginių ir meninių kompetencijų tobulinimą – tai užsiėmimų metu kūrėme lizdus, kuriuos gamindami turėjome naudoti medžiagas, yrančias gamtoje. Mums buvo didelė garbė, nes mūsų lizdai pateko į konkurso finalinį etapą, ir mes atstovavome Švenčionėlių miškų urėdijai respublikiniame konkurse. Šventės pabaigoje mokiniams buvo įteikti dalyvio pažymėjimai bei apdovanojimai. Vėliau gėrėme arbatą ir valgėme kareivišką košę.

           Džiugu, kad turime tokius socialinius partnerius, su kuriais visada įdomu dirbti ir kurie mums suteikia galimybę dalyvauti tokiuose renginiuose kaip šis. Labai svarbu, kad į akcijas įtraukiami mokiniai, kurių metu stebima gamtą, mokomasi ją mylėti ir tausoti.

Karolina Jurcevičiūtė, 7c klasė

 

6 – 13 d. 14.00 val. – lengvosios atletikos keturkovės varžybos

17 d. – „Kamštelių vajus 2016“

26 d. – progimnazijos mokinių prezidento rinkimai

31 d. 12.00 val. – Mokslo metų baigimo šventė (4 – 6 kl.)

Birželio 3 d. 12.00 val. – Mokslo metų baigimo šventė (7 – 8 kl.)

 

      Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. lapkričio mėn. 20 d., minėdama Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos dieną, išspausdino nedidelę mėlyną spalvingai iliustruotą knygelę – ,,Vaiko Konstitucija“. Jos švietėjiška misija – padėti vaikams nuo mažens geriau išmanyti vaiko teises ir pareigas. Balandžio mėnesio pradžioje ,,Vaiko konstitucija“ pasiekė mūsų progimnaziją. Progimnazijos direktorius Jurij Semaško, perduodamas knygeles 5 – ų klasių auklėtojoms, pasiūlė jas išnagrinėti klasių valandėlių bei etikos pamokų metu ir organizuoti protų mūšį mokinių žinioms ir gebėjimams atskleisti.

     Balandžio 27 d. progimnazijos aktų salėje įvyko 5-ų klasių mokinių konkursas ,,Vaikų teisės ir pareigos“. Konkurso vertinimo komisijoje dalyvavo ir komandų atsakymus komentavo Švenčionių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Rimanta Jurkevičienė. Konkurso metu visų penktų klasių komandos ir jų sirgaliai, atlikdami organizatorių pateiktas užduotis, pademonstravo puikias vaiko teisių ir pareigų žinias. Beveik neklysdami penktokai narpliojo sudėtingas, vaikų gyvenime dažnai pasitaikančias situacijas, vardino svarbiausias vaikų teises ir pareigas, spalvingai ir išradingai jas iliustravo. Buvo daug gerų emocijų, azarto, aistros nugalėti. Konkurso laureate tapo 5c klasės mokinių komanda. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti vertingais prizais. Jie buvo dėkingi savo klasių auklėtojoms, etikos mokytojai ir mokyklos administracijai už nuotaikingą ir turiningą renginį.

 

                                                                                                      Renė Petronienė, istorijos mokytoja

 

    Mes džiaugiamės, kad tėvai aktyviai dalyvauja progimnazijos gyvenime, noriai ateina į renginius, patys organizuoja veiklas, dalijasi patirtimi. Balandžio 20 d. organizuotas tėvų susirinkimas dar kartą patvirtino tai, jog neįsivaizduojame mokyklos be bendros mokytojų ir tėvelių veiklos, kuri skatina abiejų pusių tobulėjimą.

   Pirmiausia aktų salėje susirinkusius dalyvius pasveikino progimnazijos meno kolektyvas „Šaltinėlis“. Linksmi ir drąsūs, pasitikintys savimi ir netgi išdidūs, pasipuošę nepaprastai gražiais progimnazijos tautiniais kostiumais mokiniai dainomis ir šokiais sveikino su pavasariu, širdies dalelę skyrė mylimiausioms mamoms artėjančios Motinos dienos proga. Vėliau buvo apžvelgta progimnazijos veikla, pateikta svarbi, su prevencine veikla susijusi Švenčionių policijos komisariato informacija.

   Po bendros susirinkimo dalies vyko užsiėmimai klasėse. Kiekvienas klasės vadovas organizavo pokalbius tam tikra tema. Pokalbių temos buvo paskelbtos iš anksto, todėl kiekvienas tėvelis galėjo pasirinkti tai, kas jam aktualiausia. Buvo kalbama apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, motyvacijos stiprinimo, savigarbos, pasitikėjimo savimi ugdymo būdus, pagalbą mokantis ir kt. Tėveliai diskutavo vaikų ugdymo klausimais, gilinosi į progimnazijos, klasės aktualijas, aptarė mokymosi rezultatus, kartu ieškojo būdų jiems pagerinti, išsakė savo iniciatyvas.

   Tikime, jog mūsų organizuojami susitikimai su mokinių tėvais labai reikšmingi vaiko gerovei ir sėkmei. Kai vaikas mato, kad mokykloje yra vietos jo tėvams, jam yra saugu eiti į tokią mokyklą.

 

     Balandžio 11 d. progimnazijoje vyko kasmetinis Žinių konkursas – savarankiškumo, atsakomybės, savikritiškumo, reiklumo sau, požiūrio į save ugdymo(si) dalis. Visi 4 – 8 klasių mokiniai pasitikrino pagrindinių dalykų –lietuvių k., anglų k., matematikos, gamtos ir žmogaus, biologijos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos – žinias.

     Kasmet organizuojamas konkursas ir jo rezultatai padeda suprasti mokiniui jo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. Be to, tai konkursas ir su tam tikrais varžymosi elementais, nes daugiausia žinantieji mokslo metų pabaigoje apdovanojami išvyka. Žinių konkursas padeda ir mokytojams – tai vienas iš būdų suteikti mokiniams papildomos motyvacijos siekti gilesnių žinių.

Džiaugiamės konkurso I vietų laimėtojais:

 1. Krupeninaitė Ieva, 4A kl.
 2. Pučkovaitė Adriana, 4B kl.
 3. Diska Motiejus, 5A kl.
 4. Ridikaitė Ugnė, 5A kl.
 5. Masevičius Kasparas, 5B kl.
 6. Dervinis Linas, 5C kl.
 7. Urbonaitė Smiltė, 5D kl.
 8. Pumputis Laurynas, 6A kl.
 9. Kujelis Donatas, 6B kl.
 10. Maslianikaitė Dagnė, 6C kl.
 11. Artemjeva Valerija, 6D kl.
 12. Piatrachka Konstantinas, 6R kl.
 13. Kugelevičius Lukas, 7A kl.
 14. Čugunovaitė Lėja, 7B kl.
 15. Justinas Sažinas, 7C kl.
 16. Petrovskis Augustinas, 8A kl.
 17. Mažeikaitė Diana, 8B kl.
 18. Bartaševičiūtė Greta, 8C kl.
 19. Vološinaitė Justina, 8D kl.
 20. Kiseliovaitė Jolita, 8R kl.

 

    Be pažangiausių technologijų neįsivaizduojamas šiandieninis pasaulis. Todėl šiais metais mūsų progimnazijoje buvo įkurta edukacinė laboratorija, kurioje yra galimybė mokytis robotikos.

     Pirmiausia mūsų sukonstruoti VEX IQ robotai pademonstruoti š. m. kovo 18 d. per ,,Karjeros dieną“ gausiam tėvelių bei progimnazijos svečių būriui. Apsilankiusieji išbandė robotus ir buvo nepaprastai nustebę ir susižavėję. Balandžio 13 d. Švenčionių progimnazijos bendruomenei dalijantis patirtimi  apie pažangių technologijų taikymą bei sugebėjimą dirbti inovatyviai, mūsų sukonstruotus robotus galėjo apžiūrėti ir prie jų prisiliesti kitų mokyklų mokytojai.

     Mūsų robotai ne tik demonstruojami progimnazijos nariams bei svečiams, bet ir varžosi tarpusavyje. Labai linksma buvo balandžio 15 d., kai vyko robotų kovos ir progimnazijos mokiniai susirungė tarpusavyje. Laikydamiesi tam tikrų taisyklių varžybų dalyviai aiškinosi, kurio robotas greičiausias ir kuriam pavyks pergabenti kuo daugiau kubelių bei surinkti kiek įmanoma daugiau taškų. Palaikant gausiam šaunių draugų būriui, vyko labai atkakli kova, beveik taškas į tašką, ir tik superfinale, taip pat labai įnirtingoje kovoje, paaiškėjo geriausieji robotų „valdytojai“, kurie vyks į Lietuvos VEX IQ kovas Šiauliuose. Tai – Dovydas Čepas (5c kl.), Eliotas Bartkevičius (5a kl.), Lukas Kugelevičius (7a kl.) ir Dominik Čurgel (7a kl.).

    Nepaprastai didžiuojuosi, kad Švenčionių progimnazijos mokiniai turi galimybę prisiliesti prie inovatyvių šiuolaikinių technologijų. Manau, tai yra svarbiausia norint kurti ir tobulėti! Na, o šauniajai komandai linkime sėkmės ir „neišsikrauti“ Šiauliuose, robotų kovose!

 

Dovydas Čepas, 5c klasė

 

Brangios lopšinės dainą prisiminę,

Ganydami žvaigždes, mėnulį bangose,

Visi visi sugrįžkim į vaikystę,

Į ją tegul ši pasaka atves.

 

          Nuo pat mažens visus lydi pasaka. Klausydami pasakos tarsi apsigyvename joje, norime būti geraisiais veikėjais. Pasakose visuomet gėris nugali blogį, tiesa – melą, gudrumas – piktą jėgą, darbštuoliams atlyginama geru, tinginiai nubaudžiami. Taip ir auga vaikai su pasakomis.

          Balandžio 12 dieną  aktų salėje vyko pradinių klasių viktorina ,,Aš ir pasaka“. Į renginį buvo pakviesti pradinukų tėveliai ir seneliai. 4A ir 4B klasių mokiniai, pasiskirstę į komandas, atsakinėjo į klausimus, spėliojo pasakų pavadinimus, lavino komandinio darbo įgūdžius. Renginio metu komandos ne tik tarpusavyje rungėsi, bet ir dainavo daineles, žaidė žaidimus.

          Viktorinos metu komandų dalyviai atskleidė daug įdomių faktų apie pasakas, savo kūrybiškumą ir originalumą, o nugalėjo – draugystė. Visi komandų dalyviai buvo apdovanoti saldžiaisiais prizais.  Renginio pabaigoje mokytojos paskatino kuo daugiau domėtis knygomis ir jas skaityti. O ypač pasakas, nes jos lavina kalbą, skatina fantazuoti, padeda pažinti gyvenimą ir save. Pasakos – vienas linksmiausių būdų mokytis. Klausydami jų, vaikai ne tik išgirsta naujų žodžių, bet ir sužino, kur juos taikyti, kaip vartoti. Vaiko žodynas pasipildo įvairiais „spalvingais“ žodžiais.

 

 

                                                                            Pradinių klasių mokytoja Roma Juškienė

     Šiuolaikinis pasaulis diktuoja naujas sąlygas mokytojo veiklos organizavimui. Kai pagrindinis siekiamas rezultatas yra ne žinių perteikimas ir išmokimas, bet vertybinių nuostatų ir bendrųjų gebėjimų ugdymas, įgalinantis mokinius „būti, mokytis bei kurti“, vienu iš svarbiausių darbo įrankių mokytojo darbe tampa šiuolaikinės skaitmeninės technologijos.

   Smagu, kad mūsų Švenčionių progimnazijoje mokytojai turi galimybes darbe taikyti pažangias išmaniąsias technologijas ir stengiasi dirbti moderniai.  Įdiegus mokymui ir mokymuisi skirtas interaktyvias priemones, skaitmeninį turinį, įsigijus planšetinius kompiuterius, įkūrus edukacinę laboratoriją, ugdymuisi panaudojus mobiliuosius telefonus, įprastos pamokos tapo įdomesnės, žaismingesnės, labiau įtraukiančios ir leidžiančios mokiniams geriau įsisavinti dėstomą medžiagą, o mokytojų bendruomenė – inovatyvi ir aktyviai patirtimi besidalinanti bendruomenė, kuri 2016 m. balandžio 13 dieną kartu su Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo seminarą rajono mokytojams. Vienas iš jo tikslų buvo ne kalbėti apie tai, kaip mokykloje galima tobulėti, o pamatyti rezultatą – klasę, kurioje ir mokiniai, ir mokytojai, naudodamiesi pažangiausiomis technologijomis,  žengia pirmyn produktyviai bendradarbiaudami.

     Progimnazijos ir rajono mokytojai, švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, leidyklos „Šviesa“ leidinių ir projektų vadovė Lina Sergejevienė, koordinatorius Giedrius Narbutas,  ŠPT direktoriaus pavaduotoja Edita Daškevičienė buvo pakviesti į kelias atviras pamokas:

– informacinių technologijų ir biologijos pamoką „Žaliųjų ląstelių veikla“ 7c kl. –  mokytojos Alina Bura, Lilija Rutkovskaja,

– anglų kalbos pamoką „Įstatymas ir tvarka (darbas su žodynu)“ 8a kl. – mokytoja Svetlana Pavlovič,

– matematikos pamoką „Dalyba su liekana“ 5d kl. –  mokytoja Irena Čebruk,

– geografijos pamoką „Pietvakarių Azijos šalys ir jų paviršius“ 8b kl. – mokytojos Ona Jakubianec, Marija Gailiušienė.

     Taip pat seminaro dalyviams buvo pristatyta šiais mokslo metais progimnazijoje įkurta ir jau mokinių pamėgta edukacinė laboratorija, kurioje mokytojai, organizuodami ugdymą, gali naudoti vaizdo kamerą, 3D projektorių, 3D spausdintuvą, iš vienos į šešias „besitransformuojančias“ staklytes, mokyti robotikos. Visi, stebėję mokinių ir mokytojų Alinos Buros, Oksanos Gončarovos, Aleksandro Podnebesnov demonstruojamas šios įrangos galimybes, buvo sužavėti, kokia įdomi, patraukli, informatyvi gali būti veikla ir visgi kaip svarbu ugdyti šiuolaikinį kultūros ir technologijų lygį atitinkančias kompetencijas sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui prisiliesti prie naujausių technologijų.

    Renginio dalyviai pasidalinti seminaro įspūdžiais, gerąja patirtimi, išsakyti savo nuomonę apie šiuolaikinę pamoką buvo pakviesti į skaityklą. Čia kiekvienas jų išsakė savo pastebėjimus, dėkojo seminaro organizatoriams, pamokas vedusioms mokytojoms už galimybę pamatyti, kokia yra pažangi, sparčiai tobulėjanti, inovatyvi mokykla.

   Seminarą baigęs progimnazijos direktorius Jurij Semaško už bendradarbiavimą ir į priekį eiti skatinančius žodžius dėkojo seminaro dalyviams, pamokas vedusioms mokytojoms ir projekto „Aktyviosios klasės sprendimas“ organizatoriams. Jis teigė, jog mokytojas, ugdydamas šiuolaikinį mokinį, turi tobulėti ir ieškoti įvairių mokymosi metodų, kurie būtų įdomūs, nenusibostų ir įtrauktų į mokymosi procesą, o aktyviosios klasės sprendimas – tai šiandienos būtinybė, padedanti  mokytojui visa tai įgyvendinti.

Irena Stuglienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

     Progimnazijos muziejuje prasidėjo naujos edukacinės pamokos ,,Duonos kelias“, skirtos 4-5 klasių mokiniams.

    Penktadienį, balandžio 8d., pamokoje dalyvavo 4a klasės mokiniai. Ketvirtokai ne tik sužinojo apie kviečius bei rugius, iš kurių kepama duona, bet ir pamatė duonos gaminius. Išklausę mūsų pasakojimą, skaitė patarles ir priežodžius apie duoną, minė mįsles apie rugius, apžiūrėjo eksponatus muziejuje. Pamokos pabaigoje pasidalino įspūdžiais ir pasivaišino kvietiniais sausainiais.

     Norinčius daugiau sužinoti apie augančius Lietuvoje javus bei iš jų kepamą duoną ir kitus gaminius, laukiame progimnazijos muziejuje.

Justė Jasiulianec, jaunoji muziejininkė

    Švenčionių progimnazija praėjusį penktadienį, kovo 18 dieną, dūzgė lyg bičių avilys. Čia vyko tradicinis nepamokinės veiklos renginys ,,Karjeros diena“. Pasak dienos iniciatorės, ugdymo karjerai mokytojos Liudmilos Semaško, renginio tikslas – suteikti mokiniams žinių, sudaryti galimybę suprasti save, savo norus, poreikius ir galimybes bei jų ryšį su karjera.   Progimnazijos karjeros ugdymo koordinacinė grupė, administracija, mokytojai, klasių auklėtojai stengėsi, kad mokiniai kuo daugiau sužinotų apie įvairias profesijas, stiprintų mokymosi motyvaciją bei ugdytųsi asmenines, bendravimo, pažintines ir socialines kompetencijas.

    Ši diena buvo labai turininga ir pilna įvairios veiklos. O prasidėjo ji  tikrai neįprastai – verslumo muge, kurioje galima buvo įsigyti įvairių įvairiausių mokinių ir jų tėvelių darbelių bei pasisemti nuostabiausių idėjų. Visi mugės dalyviai turėjo puikią galimybę įsigyti išskirtinių darbų, saldumynų. Kol vieni derėjosi dėl kainos, kiti sėmėsi naujų idėjų, domėjosi darbų technikomis, mokėsi pagaminti vieną ar kitą darbelį, nes daugelį viliojo šių metų mugės naujiena – dirbtuvėlės. Jose galima buvo nusipinti juostą, išmokti dekupažo subtilybių ar simegrafijos technikos, susirišti verbą, prisidėti prie čia pat gimstančio meno kūrinio. Džiugu, jog šiais metais prie mūsų iniciatyvos prisidėjo Švenčionių profesinio rengimo centro mokiniai ir jų profesijos mokytojai. Jie pristatė automechaniko, maisto technologo profesijas, pademonstravo praktinius gebėjimus, negailėjo naudingų patarimų ir netgi  mokė smulkiojo verslo organizavimo paslapčių. Akivaizdu, jog mugė buvo puiki verslumo pamoka ir įrodymas, kad mūsų mokiniai geba savo idėjas paversti veiksmais. Tai buvo veikla, kuri ugdė vaizduotę, kūrybinį mąstymą, atsakingumą, ryžtingumą, darbštumą, veiklumą, saviraišką, savimotyvaciją ir netgi vadybos bei ekonomikos įgūdžius.

      Smagiai pradėję netradicinę dieną mugėje, visi skubėjo į kabinetus, virtusius amatų mokymo centrais, dailės bei šokio studijomis, reklamos agentūra ir netgi grožio salonu. Ten vyko pamokos – praktinės veiklos „Kuriame kartu“. Iš anksto apmąstę užsiėmimų tikslus ir uždavinius, atsižvelgdami į klasės lūkesčius, poreikius ir pageidavimus, mokiniai  kartu su klasės auklėtojais, ugdymo karjerai koordinacinės grupės nariais tądien į pamokas pasikvietė „naujus mokytojus“ – tėvelius, močiutes, įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus. Įdomias netradicines pamokas vedė „TEO LT“ darbuotojai A. Nakutis ir R. Kurpis, Nalšios muziejaus direktorė A. Šiekštelienė, aktyviai patirtimi dalijosi mokinių tėvai – Juliaus Siniaus meno mokyklos direktorius R. Gaidys, „Lelijos“ savininkė O. Oleškevičienė, kusudamų meistrė L. Urbonienė, kirpėja Č. Polučanskienė, Diskų bei Rolskių šeimos ir kt. Kartu kurdami rankdarbius, verslo planus, mokydamiesi šokti ir atlikdami dar daug kitų darbų aptarė gebėjimą derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Kalbėtasi apie tai, kaip svarbu pasinaudoti kiekviena pasiūlyta galimybe pažinti save, išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus,  vėliau padėsiančius rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

    Taigi veiklų buvo tiek, jog apsilankyti kiekvienoje klasėje, ko gero, buvo neįmanoma. Tačiau dėl to nusiminti neteko, nes visą pamokose sukauptą patirtį mokiniai pristatė visiems Karjeros dienos dalyviams. Aktų salėje viena klasė po kitos pasakojo, demonstravo, netgi mokė viso to, ko patys jau buvo išmokę. Žvelgiant į spindinčias mokinių akis, stebint juos, nenustygstančius vietoje, nekantraujančius pasidalinti patirtimi, negalėjai nesidžiaugti, kiek išmonės, pastangų ir širdies šilumos įdėta į praktinių pamokėlių veiklą.

     Daug  Karjeros dienos dalyvių dėmesio sulaukė  mokinių profesinio veiklinimo darbų aprašų paroda „Karjeros sprendimai“. Parodoje buvo pristatyta profesinio veiklinimo patirtis 17 – oje skirtingų įmonių, įstaigų ir organizacijų.  Tiek patys mokiniai, tiek mokytojai ir svečiai vartė kiekvienos klasės sukurtą „knygą“ ir gėrėjosi savo ir kitų darbais, puikiai įgyvendinta idėja pažinti kuo daugiau ir įvairesnių profesijų, socialine praktika bei galimybe patiems daugiau sužinoti apie įmones, o ypač savo rajono.

     Tai, kad progimnazijoje svarbi visapusiško ugdymo(-si) kokybė, patvirtino svečių nuostabą bei  susižavėjimą kėlusi veikla edukacinėje laboratorijoje. Tai, kas mokiniams po truputį tampa įprasta – robotai, 3D projektorius, 3D spausdintuvas, „išmaniosios“ staklytės – Karjeros dienos svečiams buvo netikėta. Kai progimnazijos direktorius J. Semaško pasakojo apie įgyvendintus planus, ateities sumanymus, o mokiniai demonstravo savo gebėjimus valdyti išmaniąsias technologijas, Karjeros dienos svečiai negalėjo nesistebėti. „Negalim patikėti, – sakė jie, – kad progimnazijoje yra taikomos naujausios ir pažangiausios technologijos, be kurių neįsivaizduojamas šiandieninis pasaulis. Čia sudaromos visos įmanomos sąlygos, kad kiekvienas mokinys būtų ugdomas atsižvelgiant į jo asmeninius poreikius ir interesus,  kad į mokyklą vaikas eitų su džiaugsmu, o joje jaustųsi saugus, mylimas, norėtų kurti ir tobulėti.“

     Ne vienas šiuos žodžius dar kartą patvirtino Karjeros dienos aptarime. Visi – mokiniai, mokytojai, klasių auklėtojai, mokinių tėvai ir kiti renginio svečiai – teigė, jog tai buvo intensyvios ir labai turiningos veiklos diena, kupina įspūdžių ir potyrių. Galima didžiuotis puikiu komandiniu darbu: sutelktumu, talkinimu vieni kitiems, įsipareigojimu draugams ir progimnazijos bendruomenei. Apibendrinant Karjeros dienos įspūdžius malonu buvo girdėti mokinių nuomonę,  jog ši prasmingų ir malonių patirčių diena įsimins ilgam.

     Džiaugėsi ir pagyrimo bei padėkos žodžių negailėjo į renginį atvykę svečiai: rajono vicemeras K. Trapikas, administracijos direktorius A. Šarėjus, Švenčionių profesinio rengimo centro direktorė M. Gustienė – Vilniškė, seniūnė I. Sinienė, Švenčionių užkardos vadas A. Andriulionis, Švenčionėlių miškų urėdijos specialistė O. Gylienė. Visi jie kaip vienas teigė, jog dalyvavo labai įdomioje, turiningoje ir prasmingoje veikloje. Anot jų, jaunas žmogus, padedamas mokytojų ir, žinoma, šeimos, turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį. O jei į šią veiklą įtraukiama ir bendruomenė – tai fantastiška.“ Pasak svečių,  turime drauge kurti mūsų bendrą ateitį.  Maloniai nustebinti buvo ir mokinių tėvai, pasiryžę atsiliepti į kiekvieną kvietimą ir patys būti dar aktyvesni bei iniciatyvesni.

     Nuoširdžiai dėkojame viso profesinio veiklinimo metu aplankytų įstaigų ir įmonių administracijų atstovams už suteiktą galimybę apsilankyti įstaigose, visų Karjeros dienos dalyvių nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Tikimės, kad galbūt gauta patirtis leis mokiniams apsispręsti, gal jau visai rimtai imti planuoti savo ateitį, mokslus ir karjerą. Tačiau neabejojame, kad mokyti vaikus šiltai ir nuoširdžiai bendrauti, mokyti būti grupėje ir palaikyti draugiškus santykius, kurti saugią aplinką pramogaujant ir vykdant bendrą veiklą mums pavyko.

 

 

Irena Stuglienė, Švenčionių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rekvizitai

 

Švenčionių progimnazija

Biudžetinė įstaiga

Lentupio g. 32, LT-18126 Švenčionys

Tel. (8 387) 51 732

Tel./faks. (8 387) 51 732

El.paštas 

svencioniu.progimnazija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre,

kodas 190505971

 

PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka 8.00- 8.45 pertrauka 10 min.
2 pamoka 8.55 – 9.40 pertrauka 20 min
3 pamoka 10.00- 10.45 pertrauka 25 min
4 pamoka 11.10-11.55 pertrauka 20 min
5 pamoka 12.15-13.00 pertrauka 10 min
6 pamoka 13.10-13.55 pertrauka 10 min
7 pamoka 14.05-14.50 pertrauka 5 min