Bendruomenės diena 2016
Kviečiame į muziejų
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai

     Šiandien mokykloje nebepakanka išmokti tik formules, faktus ir gramatiką. Svarbu, kad mokiniai lavintųsi visapusiškai, kad būtų ugdomos įvairios šiuolaikiniam žmogui būtinos kompetencijos.

    Švenčionių progimnazijoje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, iniciatyvumą, kūrybiškumą, siekiant, kad mokiniai geriau vienas kitą pažintų, pasitikėtų savimi ir kitais, siektų dialogo, sąžiningai ir atsakingai veiktų, numatytų savo elgesio pasekmes, vykdomas projektas ,,Metų klasė“. Ypač džiugina, kad į šį projektą įsitraukia visa progimnazijos bendruomenė: mokiniai, tėvai, socialiniai partneriai ir mokytojai. Progimnazijos direktorius palaikydamas šią iniciatyvą, pažada vertingą dovaną mokslo metų pabaigoje.

     Be abejo,  tam, kad taptum pačia šauniausia klase, neužtenka vien tik  gerai mokytis, dėvėti uniformą, nepraleidinėti pamokų ir laikytis mokinio elgesio taisyklių. Šauniausia klasė turi būti ir labai draugiška, vieninga, kūrybinga ir unikali. Progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė visus mokslo metus stebėjo klases, jų aktyvumą progimnazijos, rajono ir šalies renginiuose, šventėse, akcijose, konkursuose, parodose, olimpiadose, sporto varžybose ir kitose formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklose. Vertino ugdymosi rezultatus, pamokų lankomumą, tyrė drausmės ir elgesio klausimus. Dalykų mokytojai ir neformaliojo švietimo būrelių vadovai stebėjo mokinių veiklą bei elgesį pamokose, kreipė dėmesį į ugdytinių motyvaciją ir visa tai vertino taškais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje skelbimų lentoje paskelbti rezultatai skatino mokinius stengtis nepralesti  pamokų be pateisinamų priežasčių, nevėluoti, draugiškai bendradarbiauti ir siekti svarbaus tikslo – ,,Metų klasės“ vardo.

    Smagu, kad, apibendrinus vieno didžiausių progimnazijos projektų „Metų klasė“ rezultatus, nugalėtojais buvo paskelbti 5a klasės mokiniai (klasės auklėtoja Marija Gailiušienė), kurie nuo pat pradžių ėmėsi iniciatyvos ir atkakliai siekė užsibrėžto tikslo – būti šauniausiais progimnazistais! Projekto nugalėtojai, 5a klasės mokiniai, laikydami rankose auksu tviskančią ,,Metų klasės“ taurę, kitoms klasėms linkėjo nenusiminti ir kitąmet pasistengti įrodyti, kad, anot jų, ,,šauniausia klasė yra ta, kuri nepažeidinėja elgesio taisyklų, ta, kuri yra aktyvi ir gerai mokosi, ta, kuri turi gerą humoro jausmą, ta, kuri yra drąsi ir nebijo klysti, ta, kuri tiesiog labai draugiška“. Puikiai mokęsi, taip pat įvairiose veiklose aktyviai dalyvavę 6c klasės mokiniai (klasės auklėtoja Svetlana Pavlovič) laimėjo II vietą, o  trečia vieta atiteko  8c klasės mokiniams (klasės auklėtoja Lilija Rutkovskaja). Atidžiau paanalizavus rezultatus paaiškėjo, jog daugiausia taškų savo klasėms pelnė tie mokiniai, kurie garsino progimnaziją olimpiadose, sporto varžybose bei įvairiuose konkursuose. Taip pat labai svarbi buvo pačių mokinių inicijuota veikla, bendradarbiavimas su tėvais, socialiniais partneriais.

     Suprantama, jog ,,Metų klasės“ projekto nugalėtojai labai džiaugėsi pergale, I vietos diplomu  bei įspūdingu prizu – nemokama dviejų dienų kelione į pajūrį. Ankstų birželio 14 rytą grupė šauniausių mokinių ir juos lydintys mokytojai išvyko į nuotykių kupiną kelionę. Šnekučiuojantis, kuriant atostogų planus, stebint vasaros nudailintus peizažus kelionė neprailgo. Ir štai – Lietuvos uostamiestis ir gražuolė jūra! Dar ilgai atmintyje išliks delfinų šou delfinariume, įspūdingos pramogos Dino parke, ekskursija po savitais architektūros bruožais bei istorija išsiskiriančią Klaipėdą, ramus ir žavus saulėlydis Šventojoje bei tiesiog smagiai kartu praleistas laikas.

     Visi progimnazijos garbės vardą ,,Metų klasė 2017“ laimėję penktokai ir kiti projekto nominantai bei ekskursijos dalyviai nuoširdžiai dėkoja progimnazijos direktoriui  Jurij Semaško, visiems mokytojams ir tėveliams už sudarytas sąlygas mokytis ir augti ir, žinoma,  už turiningai ir nuotaikingai pradėtą vasarą! Vaikai tikisi, kad dar ne vieną kartą taps šauniausiais. Juk visuomet stengtis ir tikėtis yra gera ir džiugu…

 

    Kviečiu atsigręžti atgal ir prisiminti šių metų išgyvenimus.  Žvelgiant į šių mokslo metų pradžią, prisimenu pirmąjį susitikimą su savo auklėtiniais, 5C klasės mokiniais. Prieš save regiu pulkelį penktokų – visai dar nepažįstamų, žvelgiančių šiek tiek baugščiomis, bet tuo pat metu ir smalsiomis akutėmis. Šiandien savo penktokus matau visai kitokius. Kiekvienas išsiskiria savo individualumu, per mokslo metus atsiskleidė kiekvieno pomėgiai, gebėjimai. Beje, išryškėjo ir kiekvieno silpnosios pusės, tačiau prieš akis turime ir laiko, ir galimybių tobulėjimui.

    Daugeliui penktokų šie mokslo metai buvo pirmieji progimnazijoje. Viskas buvo nauja: draugai, kabinetai, mokytojai. Šiandien jie prisimena, kad iš pradžių buvo nejauku vaikščioti naujos mokyklos koridoriais, kad nuogąstavo dėl galbūt reiklių mokytojų ar klasės draugų, kurių jie dar nepažįsta. Tačiau progimnazijos gyvenimas niekada nebūna nuobodus, jis visuomet kupinas bėgimo, linksmų ir stebinančių nutikimų, perpildytas emocijų. Netrukus ir penktokus įtraukė šis įvairiausių veiklų sūkurys. Jie labai aktyviai dalyvavo visose popietėse, sporto varžybose, parodose, viktorinose, konkursuose, susitikimuose. Tokie renginiai, kaip Bendruomenės diena bei Karjeros diena penktokams, iš tiesų, buvo nauja patirtis. Be to, jie spėjo ir pakeliauti. Penktokai lankėsi „Paukščių kaime“, Reškutėnų tradicinių amatų centre, Kaltanėnų turizmo centre, Keistuolių teatre Vilniuje žiūrėjo spektaklį „Ilgoji pertrauka“. Rungtynės su kitomis klasėmis dėl geriausios klasės titulo „Metų klasės projekte“ penktokams taip pat buvo nemažas iššūkis.

    Akivaizdu, jog progimnazijos mokiniai šiais metais nesėdėjo rankų sudėję. Laikas buvo praleistas prasmingai, prisiminimų skrynelė prisipildė įvairių įspūdžių. Po tokių aktyvių metų tikrai nusipelnėme atostogų, kurios jau visai čia pat ir ruošiasi mus priglausti po šilta vasaros saule.

 

Rita Bernatavičienė, 5C klasės auklėtoja

 

Mieli mokiniai, visiems Jums linkime gerų atostogų ir puikios, šiltos vasaros.

Pailsėkite, šypsokitės, džiaukitės …

 

 

 

     Mokslo metų pabaiga penktokėliams buvo įspūdinga – jie keliavo į žygį ,,Pažinkime savo kraštą“,  kurį organizavo Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras.

    Gegužės 29 d. 5A, 5B, 5C klasės mokiniai su auklėtojomis Marija Gailiušiene, Ramune Skripskaite Li,  mokytojo padėjėja Domile Klipčiūte bei tėveliais išsiruošė į žygį valtimis po Žeimenos upę, Žeimenio ežerą ir judriaisiais žaidimais gamtoje.

    Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre mus pasitiko centro direktorius Kęstutis Lisauskas, kuris supažindino vaikus, tėvelius ir mokytojus su elgesio taisyklėmis žygio metu ir suskirstė mokinius į  dvi grupes. Viena grupė su centro darbuotojomis praleido laiką gamtoje ieškodami užslėptų užuominų,  o kita – kartu su tėveliais, mokytojais ir centro darbuotojais išplaukė valtimis pirmiausiai Žeimenos upe, o po to Žeimenio ežeru.  Daugumai vaikų ir tėvų iš pradžių buvo sunku plaukti upe prieš srovę. Kai kurie prisipažino, kad plaukti valtimis buvo sunku, prisitrynė pūsles ant rankų, bet išplaukus į ežerą tuoj pat visi sunkumai pasimiršo.  Beplaukdami matėme nuostabias Kaltanėnų apylinkių vietas, grožėjomis gamta, kuri visus ramino  ir atpalaidavo.

    Atvykus į poilsio vietą, mūsų jau laukė ,,gamtos mylėtojai“, o taip pat ir skanūs bei sotūs pietūs. Pasistiprinę ir truputį pailsėję, pasikeitėme vietomis.  Sunkiausia buvo mokytojoms, tėveliams ir tiems centro darbuotojams, kurie turėjo su kita vaikų grupe atkartoti kelionę valtimis tik atvirkščiai: pirmiausia ežeru, o vėliau upe.

     Atvykę į Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrą, kur ir pradėjome savo kelionę, dalinomės įspūdžiais, pasakojome patirtus nuotykius. Ši kelionė visiems įstrigo atmintyje kaip linksmas, įdomus ir šiltas nuotykis. Net suplanavome, kad sugrįšime rudenį ir išbandysime savo ištvermę dviračiais.   

     Štai tokie mes penktokėliai – judrūs, smalsūs ir be galo aktyvūs…

 

Ramunė Skripskaitė Li, 5B klasės auklėtoja

 

Penktos klasės mokiniams mokslo metai buvo išskirtiniai – ir sunkūs, ir įdomūs bei linksmi. Todėl paskutiniąsias mokslo metų dienas jie praleido tikrai įspūdingai!

 Taigi…

Iki pasimatymo, progimnazija!

     Gegužės 30 d. mokslo metų baigimo šventė 5-okams prasidėjo mokiniams sugužėjus į klases, kur vyko šventinė paskutinė pamoka. Pamokos metu buvo kalbama apie vasarą, ant balto popieriaus lapo piešiamos ir rašomos svajonės, žaidžiami žaidimai. Pasibaigus šventinei pamokai, ir mokiniai, ir jų tėveliai susirinko progimnazijos vidiniame kiemelyje, papuoštame balionais ir vasaros šėlionėms kviečiančiais margaspalviais drugeliais.

    Progimnazijos direktorius Jurij Semaško pasidžiaugė mokinių pasiekimais, patiems geriausiesiems įteikė padėkas už puikų ir labai gerą mokymąsi, aktyvią nepamokinę  veiklą ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Pasak progimnazijos direktoriaus, 2016-2017 mokslo metai buvo prasmingi ir gana sėkmingi: vyko daug renginių, pasiekta puikių rezultatų mokslo, meno, sporto srityse, bendrauta su socialiniais partneriais, pasisemta naujų minčių ir idėjų. Smagu, kad apibendrinant vieno didžiausių progimnazijos projektų „Metų klasė“ rezultatus, nugalėtojais buvo paskelbti 5a klasės mokiniai, kurie nepaprastai džiaugėsi rankose laikydami „Metų klasės“ nugalėtojų taurę, I vietos diplomą, bet ir gavę nepaprastą prizą – dviejų dienų kelionę į pajūrį.

     O kokia šventė be muzikos, dainų, eilėraščių posmų. Pačiais gražiausiais padėkos žodžiais, sveikinimais ir linkėjimais dalijosi drąsiausi penktokai, skambią dainą traukė visi šventės dalyviai. „Gražių, šiltų ir turiningų dienų!”- šventės pabaigoje linkėjo renginio vedėjos – Evelina, Aušrinė, Renata ir Akvilė.

Irena Stuglienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

      Baigiant mokyklą viduje kyla įvairių minčių ir jausmų. Kaip ir daugelį mokinių aplanko jausmas, kad net norisi šaukti iš laimės ,,pagaliau!‘‘. Pagaliau baigiasi pamokos, pagaliau nebebus namų darbų, pagaliau nesusitiksiu tų, su kuriais teko galbūt nelabai maloniai bendrauti, pagaliau galėsiu veikti ką tik noriu! Tačiau taip pat aplanko mintys, kurios man kužda, kad čia juk ne vasaros atostogos, kad aš šioje mokykloje praleidau net ketverius metus. Atrodo, dar tik neseniai įžengiau pirmą kartą pro Švenčionių progimnazijos duris, o jau rankose laikau pažymėjimą ir privalau keliauti toliau. Todėl mąstau – nejaugi turėčiau šitaip džiūgauti?

      Man labai patiko kinų patarlė, kuri sako, kad išsilavinimas yra turtas, kuris su tavimi  kad ir kur tu beeitum. Juk mokykla yra ta vieta, kurioje gauname išsilavinimą, pačią pradžią savo gyvenimui. O kaip lavintis, jeigu nesimokai? Jeigu neini į pamokas, kurios kad ir ne visada būna suprantamos, kurių namų darbai būna sunkūs, kur užduotys yra skirtos ne tik tam, kad jas išspręstume, bet ir su klasės draugais išmoktume bendrauti.

     Šioje mokykloje daug patyriau, susidūriau ir su paauglystės išdaigomis,  ir su tėvų pasitikėjimo išbandymu, su draugystės tvirtumo patikrinimu ir su mokytojų kantrybės lašais. Palikdamas Švenčionių progimnaziją išsinešiu daug įspūdžių, daug prisiminimų iš mokyklos gyvenimo. Džiaugsmo akimirkos gavus gerą pažymį tada, kada nesitikėjau jo gauti, ir liūdesio minutės, kai jausdavausi užtikrintas, o pažymys nuvildavo. Visa tai prisiminsiu dar ilgai…

     Eidamas tolimesniu savo gyvenimo keliu norėčiau neštis su savimi tik gerąją patirtį, gautą Švenčionių progimnazijoje – gilinti ir tobulinti žinias. Manau, kad patarlė ,,mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs‘‘ žinoma visiems ir tik po tam tikro laiko mes suprantame, ką vis dėlto šie žodžiai reiškia iš tiesų.

 

Gytis Gančėrius, 8b klasė

 

     Net nepajutome, kaip greitai prabėgo mokslo metai. Ir štai – birželio 2 d. –  6–8 klasių mokinių mokslo metų baigimo šventė! Tai  labai džiugi, kartu ir iškilminga diena. Po jos galima bent trumpam pamiršti mokyklinius suolus, vadovėlius, giliai įkvėpti vasara kvepiančio oro ir leisti sau ilsėtis.

     Jau nuo  pat ryto progimnazijoje jautėsi šurmulys – vieni džiugiai dalijosi mokslo metų įspūdžiais ir kūrė vasaros bei naujų mokslo metų planus, kiti nerimastingai žvilgčiojo vieni į kitus, nes žinojo – šie diena progimnazijoje paskutinė. Taigi ypatingą dieną ir patiems reikia būti ypatingiems – šventinė mokyklinė uniforma, paskutinė pamoka, nuoširdūs padėkos žodžiai vieni kitiems, gėlės…

     Mokslo metų baigimo šventė – diena, svarbi kiekvienam progimnazijos bendruomenės nariui. Todėl nenuostabu, kad sporto salėje, kurioje vyko šventė, buvo jauku ir gera. Džiugino mokinių spindinčios akys, gausiai susirinkusių tėvelių šypsenos, savotiškas išdidumas ir rimtis aštuntokų ir jų auklėtojų veiduose.

    Salėje jaunatviškus šeštokų ir septintokų šokius keitė skambios, o kai kurios ir šiek tiek liūdnokos dainos. Iš aštuntokų lūpų skambėjo žodžiai mokytojams, auklėtojams, tėveliams. Jurij Semaško, progimnazijos direktorius, sakydamas sveikinimo žodį, aštuntokams palinkėjo sėkmės toliau besimokant gimnazijoje ir kartu su Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėja Teresa Sansevičiene 62 aštuntokams įteikė pagrindinio ugdymo programos I dalies pažymėjimus. Aštuntokams jau rankose spaudžiant pažymėjimus, vienas po kito į salės vidurį skubėjo 6–7 klasių mokiniai. Sunku būtų išvardinti visus juos, kurie buvo paminėti, pagirti ir apdovanoti padėkomis bei diplomais. Sėkme džiaugėsi ir progimnazijos projekto „Metų klasė“ II ir III vietos nugalėtojai, kuriais tapo 6C ir 8C klasės mokiniai.

     Labai džiugu, kad šventėje dalyvavo garbingi svečiai: jau minėta  Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėja Teresa Sansevičienė, Švenčionių rajono policijos komisariato viršininkas Josif Kuzmickij, Švenčionių rajono pasienio užkardos vadas Algirdas Andriulionis, Švenčionių miesto seniūnė Ina Sinienė. Visi svečiai mokiniams linkėjo gerų atostogų, puikios ir šiltos vasaros, o aštuntokams – keliauti ir surasti savo Laimę. Tėvelių vardu į 8-okus kreipėsi Jurgita Gančėrienė, kuri prisiminė su kokiu nerimu vaikai ėjo į progimnaziją ir su kokiu pasitikėjimu jie išeina iš jos.  Klasių auklėtojų vardu kalbėjusi Irena Čebruk linkėjo jiems ryžtingai siekti savo tikslų,  mokslo aukštumų, nesiliauti domėtis pasauliu ir drąsiai žiūrėti į ateitį.

        Be atsako neliko ir aštuntokai. Kaip padėką progimnazijai įteikė dovaną, pasodino gėlių, kad vasarą ir rudenį džiugintų visų, ateinančių į progimnaziją,  akis. Vėliau, žinoma, buvo perskaitytas septintokams skirtas  testamentas ir įteiktas simbolinis progimnazijos raktas.

       Irena Stuglienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

                      

     Kovo mėnesį prasidėjusi Žalioji olimpiada šūkiu „Maži darbai – dideliems pokyčiams“ kvietė Lietuvos švietimo įstaigas keisti savo bendruomenės požiūrį į vartojimą, rūšiavimą ir antrinį atliekų panaudojimą. Olimpiados tikslas buvo ne tik išmokyti rūšiuoti, o apskritai atkreipti dėmesį į šiuolaikinio žmogaus elgseną, suteikti progą gilintis į šiuo metu aktualias aplinkosaugos problemas ir imtis realių veiksmų, prisidedant prie problemų prevencijos.

     Pirmajame etape dalyvauti panoro daugiau net 250 Lietuvos mokyklų, kuriose mokosi 8–11 klasių moksleiviai, TARP JŲ IR MŪSŲ PROGIMNAZIJA. Šiame etape mokyklos bendruomenės turėjo taupyti išteklius – vandenį, elektrą, rūšiuoti atliekas bei stengtis mokyklos inventorių papildyti daiktais, pagamintais iš antrinių žaliavų, o viso proceso metu savo pasiekimus fiksuoti nuotraukomis ir video filmukais.

     Svarbi olimpiados užduotis buvo ir gamtinių resursų taupymas. Mes prie šio darbo prisidėjome pirmą kartą: tualetuose, klasėse ir koridoriuose kabinome priminimus, jog reikia taupyti vandenį, išjungti elektros lemputes ir prietaisus, kai jais nesinaudojama. Mokytojos džiaugėsi, kad patys vaikai sugalvodavo budėjimo sistemą, netgi susidarydavo grafikus, nes jiems buvo svarbu sekti, kada ištuštėja koridoriai ir galima išjungti nereikalingas šviesas, prieš einant į pamokas profilaktiškai patikrinti, ar uždaryti  mokykloje esantys čiaupai. Dėl tokio sumanumo beveik  pavyko sutaupyti tiek vandens, tiek ir elektros išteklių, o pradėtus darbus  žadam tęsti ateityje. Progimnazijos 7 klasės mokiniai gamino rūšiavimo dėžes, 6C klasės mokiniai paruošė plakatus, raginančius rūšiuoti atliekas, taupyti vandenį, elektrą  tiek progimnazijoje, tiek ir namie.

      Susumavus pirmojo etapo rezultatus ir išrinkus daugiausia resursų sutaupiusias mokyklas, pusfinalyje pakviestos dalyvauti 82 komandos iš įvairių Lietuvos regionų, tarp jų ir mūsų progimnazijos komanda ,,Žuvėdra“ , kuriai atstovavo 8 klasių mokiniai (6 mokiniai komandoje ir 3 mokiniai sirgaliai, kapitonas – Justė Jasiulianėc, 8B), biologijos ir chemijos mokytoja Oksana Gončarova.

      Pusfinalis vyko gegužės 30 d. Vilniaus universiteto bibliotekos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC). Dalyvavo 9 komandos: visos gimnazijos ir tik mūsų komanda iš progimnazijos. Olimpiados metu taip pat veikė kūrybinės dirbtuvės, kuriose iš antrinių žaliavų buvo galima pasigaminti palaikymo komandų atributiką. Užduotys buvo įdomios, bet ir sudėtingos, reikalaujančios daug žinių, o komandos stiprios. Mūsų komanda gerai pasiruošė, buvo gražus prisistatymas, sirgaliai aktyviai palaikė komandą.

       Olimpiados met sužinojom daug naujos informacijos, gavom daug patirties. VšĮ „Žaliasis taškas“ įteikė smagius prizus.

                                                                                       Justė Jasiulianec, 8B klasė

      Rašytojas Fiodoras Dostojevskis yra pasakęs, kad grožis išgelbės pasaulį. Galbūt, tačiau pirmiausiai grožį reikėtų pradėti kurti savo artimiausioje aplinkoje. Juk tvarkinga aplinka ne tik džiugina akį, bet yra svarbi ir mūsų savijautai.

      Jau tapo tradicija, kad mūsų progimnazijos aštuntokai padovanoja gėlių aplinkai papuošti. Šiais metais progimnazijos gėlynai pasipuošė: begonijomis, žilėmis, salvijomis, surfinijomis, petunijomis. Alpinariumas pasipildė įvairių rūšių šilokais ir perkūnropėmis. Šios progimnazijos teritorijoje pasodintos gėlės džiugins mokytojų ir mokinių akis iki pat šalnų.

    Būrelio „Žvilgsnis į aplinką“ nariai sugalvojo naujas technologijas panaudoti ir savo veikloje.  Pasak 8c klasės mokinės Žemynos Kazlauskytės, mokiniai  surinko medžiagą apie progimnazijos gėlynuose pasodintas gėles ir gautą informaciją naudodami šiuolaikines technologijas užkodavo QR kodais. Buvo nuspręsta pagaminti lenteles, o ant jų patalpinti augalų pavadinimus lietuvių ir lotynų kalbomis ir užkoduotus aprašymus. Kadangi progimnazijoje yra lazerinio pjovimo ir graviravimo staklės, tai būrelio „Žvilgsnis į aplinką“ nariai bendradarbiavo su technologijų mokytoju A. Podnebesnov. Jam talkinant ir buvo įgyvendintas šis sumanymas – augalų pavadinimų lentelių projektas. Dabar mūsų progimnazijos gėlynai ne tik džiugina akį, bet yra ir atvira edukacinė erdvė visiems, besidominantiems augalais.

    Šiandien galime pasidžiaugti, kad triūsas, nuolatinė augalų ir aplinkos priežiūra, meilė savo darbui leido sukurti tai, kuo dabar progimnazija gali didžiuotis. Juk net ir mokytis tokioje mokykloje, kurios aplinkoje pavasarį mirga įvairiaspalvės gėlės, o rudenį krinta auksiniai lapai, yra maloniau ir jaukiau.

    Dėkojame visiems savo nuoširdžiu darbu puoselėjantiems progimnazijos aplinką. Aplinkos tvarkymas – svarbus mūsų tikslas ir ateityje.

     Po atrankinio turnyro progimnazijoje, gegužės 25 d. mūsų mokinių komanda dalyvavo projekto „Jaunimo švietimas apie Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m.: DVT 30 jaunimas“ finaliniame Protų kovų konkurse, kuris vyko Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.

     Finaliniame renginyje mūsų amžiaus vaikų etape buvo 7 komandos, bet pačiose protų kovose jų buvo daug daugiau. Progimnazijai atstovavo septyni mūsų komandos nariai. Visos protmūšyje dalyvavusios mokyklų komandos buvo labai stiprios, tačiau gerai sekėsi ir mums, nes atsakingai ruošėmės, o kovojome susikaupę ir vieningi. Komandoms reikėjo įveikti 3 etapus po 10 klausimų, susijusių su Darnaus vystymosi tikslais, kuriuos planuojama įgyvendinti iki 2030 m.

     Protų kovos – tai ne tik naujos žinios, bet ir puiki patirtis kiekvienam iš mūsų. Labai džiaugiamės, kad dalyvaudami projekte prisidėjome prie globaliojo švietimo ir vystomojo bendradarbiavimo, kad labiau įsigilinome į savo, kaip pasaulio piliečio, vaidmens suvokimą.

 

Mantas Palažija, Silvija Sinytė, Sandra Ždanaitė, 6C klasė

      2016 m. pavasarį susipažinę su 6, 8 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatais, džiaugėmės akademiniais mūsų mokinių pasiekimais, o pasirodžius žurnalo „Reitingai“ 2017 m. numeriui  (Nr. 1 (7)) sužinojome, jog patekome į pažangiausių mokyklų sąrašą: progimnazija yra 20 Lietuvoje iš 148 reitingo lentelėje esančių progimnazijų. Mokyklų, nebijančių parodyti savo indėlio į aštuntokų sėkmę sąraše,  Švenčionių progimnazija – penkta!

      Šiais mokslo metais 6, 8 klasių mokiniai taip pat dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (standartizuoti testai). Tikėjome savo mokiniais, motyvavome juos siekti aukščiausių rezultatų ir gautos 2017 m. ataskaitos taip pat parodė, jog beveik visų testų rezultatai aukštesni nei respublikos vidurkis. Tikimės vėl gerų žinių ir iš „Reitingų“.

     NMPP (standartizuotų testų) rezultatai džiugina visą bendruomenę, įkvepia tolimesniems darbams, suteikia drąsos ir pasitikėjimo savimi bei kitais, patvirtina žinojimą, kad kryptingas, atkaklus kasdieninis darbas atneša sėkmę. Nuoširdus ačiū mokytojams, mokiniams, jų tėveliams!

2017 m. NMPP (standartizuotų testų) rezultatai

6 klasės

 

8 klasės

Rekvizitai

 

Švenčionių progimnazija

Biudžetinė įstaiga

Lentupio g. 32, LT-18126 Švenčionys

Tel. (8 387) 51 732

Tel./faks. (8 387) 51 732

El.paštas 

svencioniu.progimnazija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre,

kodas 190505971

 

PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka 8.00- 8.45 pertrauka 10 min.
2 pamoka 8.55 – 9.40 pertrauka 20 min
3 pamoka 10.00- 10.45 pertrauka 25 min
4 pamoka 11.10-11.55 pertrauka 20 min
5 pamoka 12.15-13.00 pertrauka 10 min
6 pamoka 13.10-13.55 pertrauka 10 min
7 pamoka 14.05-14.50 pertrauka 5 min