Bendruomenės diena 2016
Kviečiame į muziejų
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai

Laisvės gynėjų dienai –

eilės ir žvakių šviesa, neužmirštuolės žiedas

 

Kai norime kalbėt apie Tėvynę,

Pirmiausia žodį žuvusiems suteikim.

Tai jų alsavimas kaip vėjo gūsis,

Išskleidžia mūsų vėliavas; jų rankos

Palaimina ir mūsų darbus, ir svajonę;

Jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės,

Ir žemė kalba jų derlingais žodžiais.

 

(Just. Marcinkevičius)

 

      Sausio 13-oji – neeilinė diena. Ji – mūsų skausmas ir pergalė. Tai diena, kurią jau 26-us metus mini Lietuvos žmonės pagerbdami už šalies laisvę kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones. Kasmet Laisvės gynėjus prisimename ir mes.

     Iš pat ryto, 8 valandą,  prasidėjo pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ ir ant visų progimnazijos palangių suliepsnojo atminimo žvakutės. Mokiniai vieni kitiems pasakojo, ką jie žino apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, prisiminė tėvų ir senelių pasakojimų, kuriems šie įvykiai yra vis dar gyvi ir jaudinantys prisiminimai. Žvakės, simbolizuojančios šviesą ir atmintį, degė ir aktų salėje, į kurią neįprastai istorijos ir pilietiškumo pamokai rinkosi mokiniai ir mokytojai. Renginio vedėjai pasakojo apie įvykius, kai visa Lietuva pakilo į kovą už savo laisvę, už savo gyvenimą nepriklausomoje šalyje. Mirgančių žvakelių šviesoje susikibę rankomis tylos minute pagerbė 1991–ųjų metų sausio 13–osios  aukas.  Susikaupimas ir rimtis atsispindėjo mokytojų ir mokinių veiduose. Lyg ir tos pačios istorijos ir pasakojimai, kartojami tie patys vaizdai, skaitomi eilėraščiai, tačiau per kūną bėga šiurpas, matant tuos  vaizdus, klausant dainų, įsijaučiant į tų dienų nuotaiką. Ir visgi atrodo, kad viskas iš naujo, ir vėl stipriai plaka širdys. Mokiniai salėje sėdėjo tylūs, rimti, susikaupę, bandantys suvokti, kokia trapi žmogaus gyvybė, sugebantys  įsiklausyti ir išgirsti.

    Liudininkų prisiminimus, eiles apie Laisvę, Nepriklausomybę, atsakomybę mokiniai per vietinį radiją skaitė ir ilgosios pertraukos metu, visą dieną skambėjo sausio 13-ąją tautą telkusios dainos laisvės ir tėvynės tema.

     Uždegtos žvakutės – gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simbolis; prisegtas neužmirštuolės žiedas parodo ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad esame vieningi. Laisvė – pirmasis ir tikras tautos laimės ir gerovės šaltinis. Netekti jos – netekti galimybės augti ir tobulėti.

     Tik pažindami ir gerbdami praeitį, galime kurti Lietuvos ateitį.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vijolė Montrimienė

13 d. – pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

13–31 d. – dokumentinės medžiagos paroda „1991 m. sausio 13-oji“ informaciniame stende skaitykloje

16–20 d. – vadovėlių tausojimo savaitė „Aš mokausi iš tvarkingo vadovėlio“

25 d. – progimnazijos mokinių meninio skaitymo konkursas

     Baigėsi gruodis, o kartu su juo ir vienos gražiausių švenčių – šv. Kalėdos ir Naujieji metai. Smagu prisiminti, kiek emocijų, nuostabių jausmų patirta šį ypatingą mėnesį – susivienijimo, abipusio supratingumo, pagalbos rankos ištiesimo, linksmybių bei dovanų metą.

    Smagu matyti, kai per Kalėdas viskas pasipuošia mirksinčių lempučių šviesomis, girliandomis, ore tvyrančiais gerais darbais bei džiugia nuotaika. Šia proga progimnazijoje visą gruodžio mėnesį netrūko šventiškos nuotaikos. Jau pačiomis pirmosiomis gruodžio mėnesio dienomis, kuomet už lango kaupėsi vis daugiau ir daugiau sniego, kiekvieną pradžiugino skoningai papuošta progimnazija, kurios šventiški atributai kėlė nuotaiką ir nekantrumą laukiant Kalėdų.

      Kiekvieną gruodžio mėnesio pirmadienį progimnazijos muziejuje buvo uždegama adventinio vainiko žvakė. Pirmiausia sužibo Pranašo arba Vilties liepsnelė, kurią įžiebė direktorius Jurij Semaško, antroji šilumą ir šviesą ėmė skleisti Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvakė, uždegta progimnazijos direktoriaus pavaduotojų, trečioji žvakė advento vainike – piemenėlių. Ją uždegė mokinių prezidentas Natas Burokas, paskutinioji, Angelų arba meilės žvakė, sužibo nuo progimnazijos pirmūnų – Lino Dervinio ir Manto Palažijos rankų. Adventinio vainiko žvakės, simbolizuojančios viltį, meilę, ramybę ir džiaugsmą, buvo nuostabi įvestis į Kalėdinę paslaptį, šios šventės svarbumą ir prasmę.

    Tradicinis progimnazijos renginys laukiant Kalėdų – adventinės popietės. Jaunųjų muziejininkų ir jų vadovių Liudmilos Semaško ir Irenos Čebruk iniciatyva progimnazijos muziejuje kalbėta apie Advento svarbą ir tautos tradicijas, apie kiekvienam iš mūsų reikalingą gerumą, atjautą, žmogiškumą.

      Gruodžio 22 d. į progimnazijos aktų salę rinkosi ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai, mokytojai, svečiai. Visi skubėjo pamatyti kalėdinius mokinių pasirodymus. O mokiniai išties paruošė nuotaikingą programėlę, kurioje vaidino, šoko, dainavo. Buratino, karalių, fėjų, nykštukų, Kalėdų Senelio ir kitų įvairių įvairiausių personažų pastangos tądien nenuėjo perniek – jiems pavyko pralinksminti labai įnoringą ir užsispyrusią princesę, o svarbiausia – pakilia nuotaika spinduliavo visi kalėdinio karnavalo dalyviai.

    Taigi, akivaizdu, jog gruodis – tikras Kalėdų bei džiugių akimirkų metas. Dėkojame visai progimnazijos bendruomenei už aktyvumą, kūrybiškumą ir draugiškumą. Linkime visiems ir visada justi šiltą, „kalėdinę“, dvasingą nuotaiką, kuri mus apgaubtų ir pasidarytų šilta ir gera.

Irena Stuglienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

       Skatinami mokytojų Liudmilos Semaško ir Irenos Čebruk daugiau domėtis Lietuvos istorija,  kultūra, jau pernai padedami muziejininkų būrelio vadovių pradėjome ruošti ir vesti edukacines pamokėles mūsų progimnazijos mokiniams. Mūsų pasirinktos temos pagilino mokinių žinias apie Lietuvos praeitį bei ugdė mokinių pilietiškumą, meilę Lietuvai ir, žinoma, mūsų, jaunųjų muziejininkų, pasitikėjimą savimi.

      Šiemet mes nusprendėme visiems, besidomintiems mūsų krašto papročiais ir tradicijomis, pravesti adventines popietes. Norėjome, kad jos būtų informatyvios ir įdomios, todėl pirmiausia ieškojome informacijos bibliotekoje, internete. Paskui, per būrelio užsiėmimą, pasidalijome rasta informacija, idėjomis, atrinkome įdomiausią medžiagą ir paruošėme edukacinių užsiėmimų programą.

     Besiruošdami popietėms, ant stalo muziejuje padėjome vainiką su keturiomis žvakėmis, o per popietes papasakojome, iš kur atsirado tradicija pinti Advento vainikus. Mokiniams buvo įdomu sužinoti tai, jog apskritimas yra labai senas simbolis, reiškiantis tobulumą ir amžinybę. Į Advento vainiką įdėtos keturios žvakės simbolizuoja keturis Advento sekmadienius. Popietėje mokiniai sužinojo daug šio laikotarpio papročių ir tradicijų: kokių stebuklų nutinka Kūčių naktį,  kokių darbų nevalia dirbti Advento metu ir kt. Nors per Adventą vyravo rimtis ir susikaupimas, jaunimas rinkdavosi vakarais į kurią nors trobą, merginos susinešdavo ratelius, verpdavo, ausdavo ir žaisdavo, vaikai mėgdavo mįsles minti.  Keletą žaidimų ir mįslių paruošėme ir mes. Neapsiejome ir  be burtų. Pabūrėme ateitį, paklausėme adventinių giesmių, kai kuriose klasėse netgi pagiedojome. Pabaigoje palinkėjome vieni kitiems laimingų šventų Kalėdų.

Jaunieji muziejininkai

 

      Tiksliųjų, gamtos ir technologijų, inžinerijos specialistų trūkumas šiuo metu yra opi problema visoje Europoje.  Šie mokslai daugumos mokinių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra labai teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime. Siekdami didinti gamtos, technologijų mokslų, matematikos patrauklumą, mokinių susidomėjimą jais, ieškojome aktyvaus mokymosi metodų, o ypač probleminio, tyrinėjimu grindžiamo mokym(si), ir 2015–2016 m. m. įkūrėme edukacinę laboratoriją, mūsų manymu, tinkamą aplinką vaikų gebėjimams, savarankiškumui ugdyti, inovatyvioms iniciatyvoms skatinti, mokinio talentams atskleisti.

      Šiais mokslo metais priėmėme, ko gero, vieną iš perspektyviausių sprendimų – vesti robotikos užsiėmimus ir programavimo pamokas progimnazijoje. Programos, kurias įgyvendinant mokiniams talkina entuziastingi mokytojai – Aleksandr Podnebesnov ir Alina Bura – padeda mokiniams susipažinti su robotikos mokslu ir jo galimybėmis. Užsiėmimuose, dirbdami su VEX robotais,  vaikai lavina kūrybinius, mokslinius, techninius robotų konstravimo ir programavimo įgūdžius, ugdosi gebėjimą vertinti save, įgyja vis didesnį pasitikėjimą ruoštis ir dalyvauti robotikos varžybose, konkursuose, čempionatuose. O patirties ir šioje srityje mūsų mokiniai jau turi, nes dvejus metus iš eilės dalyvavo respublikinėse robotų varžybose. Gruodžio 12 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje mūsų progimnazijos mokiniai: Eliotas Bartkevičius (6A kl.), Dovydas Čepas (6C kl.), Dominykas Avinas (6C kl.), Motiejus Diska (6B kl.), Vidas Garbulis (7B kl.), Konstantinas Piatrachka (7R kl.), VEX IQ robotų varžybose rungėsi su respublikos gimnazijų ir progimnazijų komandomis. Pirmoje rungtyje – robotų varžybose – dalyviai, laikydamiesi „VEX IQ Challenge crossover“ taisyklių, rodė savo meistriškumą valdydami robotus. Komandos aiškinosi, kurių robotai greičiausi ir kurių pasirinkta žaidimo strategija leis surinkti kiek įmanoma daugiau taškų. Tai padaryti tikrai nebuvo lengva, tačiau mūsų progimnazijos mokiniai sugalvojo gerą taktiką ir užėmė 2-ąją vietą. Grįžę į progimnaziją, pilnutėlėje aktų salėje mokiniai dalijosi įspūdžiais ir pasakojo apie varžybas, rodė nuotraukas ir jau kūrė naujus planus, nes noras tobulėti patiems ir tobulinti robotus buvo didžiulis. Mokinius skatino ir progimnazijos direktoriaus Jurij Semaško įteikti varžybų organizatorių paruošti pažymėjimai bei statulėlė ir, be abejo, visų mokinių palaikymas ir dėmesys.

     Progimnazijoje mokiniai mokosi ir 3D modeliavimo, nes edukacinėje laboratorijoje yra 3D spausdintuvas. ,,3D modeliavimo“ užsiėmimuose ugdomas kūrybiškumas, inžinerinis suvokimas ir mąstymas, gebėjimas naudotis trimate modeliavimo sistema. Mokiniai mokosi projektuoti norimus trimačius modelius (pvz.: detales, varžtus, papuošalus ir pan.), dirbti su 3D projektavimo programomis.

       Taigi jau nuo penktos klasės mokantis robotikos, 3D modeliavimo ir apskritai dirbant edukacinėje laboratorijoje, kurioje yra 3D projektorius ir skaitmeninis ugdymo turinys, daugiafunkcinės staklytės, o šiemet atsiras ir dar viena technikos naujovė – lazerinės pjovimo staklės, mokiniai ne tik ugdosi inovatyvius techninius gebėjimus, bet ir mokosi dirbti komandoje, ugdosi bendradarbiavimo, komunikavimo įgūdžius, lavinamas jų gebėjimas priimti sprendimus, loginis mąstymas, skatinamas kūrybiškumas per praktinę veiklą, kai iš virtualaus pasaulio jų svajonės persikelia į realybę. Neabejojame, jog visų užsiėmimų metu įgytos žinios ir įgūdžiai, patirtis konkursuose ir varžybose padės sėkmingai mokinių socializacijai visuomenėje, orientuotis pasirenkant savo profesinį kelią.

     Džiaugiuosi, kad Švenčionių progimnazijos mokiniai mokosi naudodamiesi inovatyviomis šiuolaikinėmis technologijomis. Mes esame įsitikinę,  kad mūsų vaikai turi turėti galimybę žengti koja kojon su šiandieninėmis inovacijomis, ugdytis tyrėjams ir kūrėjams reikalingas kompetencijas. Mes turime paskatinti vaiką kurti, nes, ką gali žinoti, gal auginame genijų, kuris visiems palengvins gyvenimą, nors akimirkai sustabdys laiką, kurio visad taip trūksta.

 

Irena Stuglienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

      Gruodžio 12 ir 16 dienomis, 5C klasės įkvėpti,  Reškutėnų tradicinių amatų centre lankėmės ir mes – 5A ir 5B mokiniai. Mes dalyvavome kulinarinio paveldo edukaciniame užsiėmime – „Tradicinių kleckiukų gamyba“. Užsiėmimus vedė kulinarinio paveldo puoselėtoja, centro etninės veiklos organizatorė Janė Petkūnienė. Labai džiaugiamės, kad kartu su mumis užsiėmimuose dalyvavo ir po vieną mamytę iš klasės.

     Atvykę į Reškutėnų tradicinių amatų centrą turėjome galimybę savarankiškai suminkyti tešlą, suformuoti kūčiukus, juos išsikepti ir čia pat degustuoti ar nusivežti pavaišinti tėvelius.
Taip pat susipažinome su amatų centro veikla. Išgirdome apie senolių baltų tradicijas adventiniu laikotarpiu ir pagrindinio Kūčių patiekalo ritualinę reikšmę. Apie tai mums papasakojo etnologė, centro etninės veiklos skyriaus vedėja dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė.  Turėjome galimybę susipažinti su Švenčionių rajono meno kūrėjų ir meno mėgėjų darbais. Išvykos pabaigoje aplankėme Reškutėnų muziejų, o apie ekspoziciją mums pasakojo Viktorija Lapėnienė.

Milana Čepulkovskytė, 5b kl.

 

     Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjo  2016 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VO-109 nuo 2017 m vasario 1 d. visose rajono mokyklose, taip pat ir mūsų progimnazijoje, bus įvestas elektroninis mokinio pažymėjimas ir elektroninė mokinių maitinimo paslaugų teikimo apskaita.

    Tai reiškia, jog progimnazijos valgykloje nebus atsiskaitoma grynais pinigais, taip pat nebus ir popierinių nemokamo maitinimo talonų. Kiekvienas mokinys turės elektroninį mokinio pažymėjimą, kuris veiks kaip elektroninė piniginė, kurios virtualią sąskaitą pildys tėvai, ir nemokamo maitinimo apskaitos sistema, kuomet nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai su pažymėjimu galės nepastebėti atsiimti savo nemokamo maisto porciją.

     Progimnazijoje direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-222 sudaryta darbo grupė elektroninio mokinio pažymėjimo ir elektroninių mokinių maitinimo paslaugų teikimo apskaitai įdiegti. Darbo grupė organizuos mokinių fotografavimą, išrašų iš mokinių registro  formavimą ir įkėlimą į sistemą ir kitus EMP (Elektroninio mokinio pažymėjimo) diegimo progimnazijoje darbus, teiks būtiną informaciją mokiniams, tėvams, progimnazijos darbuotojams.

     Elektroninius pažymėjimus turės ir visi progimnazijos darbuotojai.

 

     Gruodžio 12 d. mes, 7R klasės mokiniai, dalyvavome popietėje „Muzikos ir poezijos pasaulyje“, kuri vyko Cirkliškio profesinio rengimo centre. Pamokoje klausėmės garsių Sidabrinio amžiaus rusų poetų Aleksandro Bloko, Sergejaus Jesenino ir Boriso Pasternako eilių. Taip pat skambėjo dainos pagal šių poetų tekstus. Jas atliko buvusi mūsų mokyklos mokinė Rita. Renginį vedė rusų kalbos mokytoja ir mūsų progimnazijos buvusi mokinė Karina Keiran. Dainas pagal šių poetų žodžius atliko ir mokytojų bei mokinių choras. Skambėjo eilės ir lietuvių kalba. Mes, pasinėrę į poezijos ir muzikos pasaulį,  sužinojome, kad šie didieji poetai savo eilėraščiuose apdainavo gamtą, meilę, grožį. Būtinai dar kartą perskaitysime šių didžiųjų rusų poetų eilėraščius.

      Borisas Pasternakas labai mėgo žiemą, todėl skyrė daug eilėraščių šiam metų laikui. Viename iš savo kūrinių jis rašė, kad, kaip gerai, kada šaltu metu žmogų sušildo artimo žmogaus sielos šiluma.  Dabar, didžiųjų metinių švenčių išvakarėse, šio poeto eilėraščiai mums dar kartą priminė, kad reikia mylėti savo artimuosius, savo šeimą, padėti tiems, kam reikia pagalbos, būti geriems ir kantriems.

 

Valerija Michnevič, 7r kl. mokinė

    Nuo gruodžio 12 d. progimnazijoje mokinius ir mokytojus į pamokas kviečia įdiegtas elektroninis skambutis. Elektroninis skambutis – tai informacinių bei garso technologijų sprendimas, kurį priimti paskatino mokiniai, Progimnazijos bendruomenės dienos rašiniuose kalbėję apie pokyčius progimnazijoje po 20-ies metų. Darbuose mokiniai rašė: „Pasibaigus pamokai automatiškai suskambės skambutis ir nereikės žmonių, kurie specialiai skambina“, „Progimnazijos koridoriuje per pertraukas skambės muzika“, „Koridoriuose bus daug įvairių naujų technologijų“. Taigi šie mokinių lūkesčiai progimnazijos direktoriui ir Progimnazijos tarybai pasirodė tokie realūs, jog po apsilankymo LITEXPO parodoje „Mokykla 2016“ buvo nuspręsta veikti ryžtingai ir išpildyti šias mokinių svajones ne po 20-ies metų, o jau dabar.

    Taigi dabar kasdien apie pamokų pradžią bei pabaigą informuos mūsų pačių išrinktas, ausiai mieliausias garsinis signalas ar net žinomos dainos melodijos fragmentas. Įrenginyje lengvai užprogramuojami laikai pamokų pradžiai ir pabaigai, todėl mokytojai ir mokiniai bus užtikrinti, jog skambutis nuskambės tiksliai nustatytu metu. Sistema taip pat tarnauja foninei muzikai leisti pertraukų metu, galima bus visai mokyklai per mikrofoną pranešti svarbias naujienas, o gal net organizuoti savo progimnazijos žinių radiją ir sveikinti, linkėti, rengti mokomojo pobūdžio laideles.

      Kurdami jaunatvišką, modernią progimnazijos aplinką, džiaugiamės šaižų ir nuobodų, dar prieš kelis dešimtmečius įrengtą elektrinį mokyklinį skambutį pakeitę naujovišku – muzikiniu automatiniu skambučiu, nudžiuginusiu kiekvieną. Šis mūsų modernus ir šiuolaikiškas sprendimas – tai dar viena nepakeičiama mūsų progimnazijos įvaizdžio dalis.

 

    Gruodžio 7-ą dieną 5c klasei teko ne tik patirti daug įspūdžių, bet ir skaniai pasisotinti. Tą dieną mes keliavome į Reškutėnų amatų centrą, kuriame kepėme kūčiukus. Iš pradžių mums papasakojo apie jų gamybą, paaiškino darbų eigą ir taisykles ir mes ėmėmės darbo. Kadangi kūčiukų gamyboje buvo pertraukų (tešla turėjo pakilti, paskui jie kepė), per jas ėjome žiūrėti įvairių dirbinių parodos. Pamatėme nuostabią vestuvinę suknelę, vilnones pirštines, kurios buvo skirtos dirbti lauke, gyvūnų iškamšas ir daug kitų įdomių dalykų. Susidomėję apžiūrinėjome visus eksponatus, klausinėjome ir labai daug apie juos sužinojome.

     Kūčiukams iškepus, mums iš karto jų neleido valgyti, nes jie buvo labai karšti, bet jie taip viliojo, jog mes neiškentėme ir po kelis suvalgėme – jie buvo pasakiški! Kai kūčiukai šiek tiek atvėso ir pagaliau atėjo laikas juos valgyti (jau teisėtai!),  pasigaminome iš popieriaus piltuvėlius, prisibėrėme šviežutėlių  kūčiukų ir mėgavomės! Ko gero, skanesnių nebuvome valgę ir tai akivaizdu, juk juos kepėme patys!

     Išėję iš amatų centro, priešais pastebėjome seną trobą. Kai klasės auklėtoja pasakė eiti ten, į tą trobą, šiek tiek išsigandome… Bet mus pasitiko maloni močiutė ir mūsų vadinamoje troboje, o iš tikrųjų – Reškutėnų muziejuje, parodė daug įdomių senovinių daiktų. Taip pat matėme ir pasirašytų istorinių aktų kopijas, lietėme akmens amžiaus daiktus, kurie buvo atrasti archeologų. Važiuodami autobusu atgal į progimnaziją, dalinomės savo įspūdžiais su klasės draugais. Labai dėkojame Arianos mamai už pagalbą, savo klasės auklėtojai Ritai ir Reškutėnų amatų centro darbuotojams.

Aušrinė Labogaitė, 5C

Rekvizitai

 

Švenčionių progimnazija

Biudžetinė įstaiga

Lentupio g. 32, LT-18126 Švenčionys

Tel. (8 387) 51 732

Tel./faks. (8 387) 51 732

El.paštas 

svencioniu.progimnazija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre,

kodas 190505971

 

PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka 8.00- 8.45 pertrauka 10 min.
2 pamoka 8.55 – 9.40 pertrauka 20 min
3 pamoka 10.00- 10.45 pertrauka 25 min
4 pamoka 11.10-11.55 pertrauka 20 min
5 pamoka 12.15-13.00 pertrauka 10 min
6 pamoka 13.10-13.55 pertrauka 10 min
7 pamoka 14.05-14.50 pertrauka 5 min